Înscrierile la creșele orădene, doar online. Comunicat

DASO vă aduce la cunoştinţă că în perioada 02.06.2020 – 30.06.2020, organizează sesiunea de înscriere a copiilor la creşă, pentru anul şcolar 2020 – 2021.

CEREREA DE ÎNSCRIERE  la creșă pentru fiecare copil și  ACTELE necesare, se transmit fotocopiate ,  pe adresa de e-mail:  sps.dasoradea@gmail.com

ACTELE ANEXATE CERERII DE ÎNSCRIERE LA CREȘĂ (fotocopiate) sunt:

 • certificatul de naştere al copilului;
 • actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali;
 • certificatele de naştere ale fraţilor minori;
 •  dacă este cazul, hotărârea/sentinţa de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
 • adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii;
 • adeverinţă de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă;
 •  adeverinţăde la grădiniţa care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşă, dacă este frecventată de fraţi sau surori ai copilului pentru care se solicită înscrierea la creşă;
 •  fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 •  adeverinţă de la unitatea de învaţămant frecventată de către mamă, la forma de zi (dacă este cazul);
 • sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie de întreţinere (alimentară) – dacă este cazul ;
 • Declarația pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal solicitant că documentele anexate cererii de înscriere la creșă sunt conforme cu documentele originale;
 • alte acte doveditoare privind situaţia de dificultate a familiei – dacă este cazul.

 DETALII REFERITOARE LA ACTELE NECESARE ȘI CEREREA DE ÎNSCRIERE  LA CREȘĂ LE REGĂSIȚI AICI:http://www.daso-oradea.ro/pagina/acte-necesare-formulare#pagina/acte-necesare-formulare


Criteriile de departajare a dosarelor pentru admiterea copiilor în creşe le găsiţi accesând acest link: http://www.daso-oradea.ro/pagina/inscrierea-copiilor#pagina/inscrierea-copiilor


Informaţii detaliate se pot obţine la numărul de telefon 0359 / 411 925  – Serviciul Programe Sociale.

Alte știri