Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bihor caută personal pentru angajare directă

Până în data de 15 ianuarie 2018, cei care doresc să încerce să devină parte a Jandarmeriei Române pot depune dosare pentru angajare directă. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bihor caută:

1. Ofiţer specialist II Tehnologia informaţiei, Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Condiţii conform fişei postului:
pregătirea necesară ocupantului postului – să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licenţă, în unul din domeniile: informatică, ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, cibernetică, statistică şi informatică economică specializarea informatică economică, matematică – specializarea matematică informatică, inginerie electrică, specializare inginerie electrică şi calculatoare, specializare informatică aplicată în inginerie electrică, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

2. Subofiţer administrativ principal (şef popotă), Popotă de unitate, din cadrul Serviciului Logistic
Condiţii conform fişei postului – pregătirea necesară ocupantului postului (studii medii cu diplomă de bacalaureat) şi pregătire de specialitate: cel puţin studii postliceale sau cursuri de specializare / perfecţionare / alte cursuri în domeniul economic, numai dacă pregătirea de bază nu are profil economic şi curs de formare/ calificare bucătar (ulterior încadrării), în funcţie de pregătirea în specialitate a ocupantului postului / alte cunoştinţe: în domeniul utilizării PC (Microsoft Office), cunoştinţe generale în domeniul popotei de unitate, în aprovizionare cu produse alimentare, în prepararea hranei, a normelor de igiena privind prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor

3. Subofiţer casier principal, Financiar
Condiţii conform fişei postului – pregătirea necesară ocupantului postului (studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat) şi pregătire de specialitate: cel puţin studii postliceale sau cursuri de specializare / perfecţionare / alte cursuri în domeniul economic, numai dacă pregătirea de bază nu are profil economic,în funcţie de pregătirea în specialitate a ocupantului postului / alte cunoştinţe: în domeniul utilizării PC (Microsoft Office) şi cunoştinţe generale financiar-contabile.

Candidaţii care solicită înscrierea la concurs pot depune cererea de înscriere după cum urmează:
– personal la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bihor – str. Universităţii nr. 2 , Oradea, judeţul Bihor.
– în format electronic, scanată, la adresa de internet: dispecerat@jandarmeriabihor.ro
– prin fax, la nr. 0259/476039.

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Distribuie informația
Alte știri