Instalația de producere a energiei electrice de la Săcuieni devine funcțională

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecoland Bihor (ADI Ecoland Bihor) a organizat, miercuri, 27 iulie, conferința de închidere ce certifică finalizarea implementării proiectului “Instalaţie pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile – biomasă în localitatea Săcuieni, Judeţul Bihor “, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei (ME), in calitate de Organism Intermediar pentru Energie (OIE), in numele si pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial, ”Cresterea Competitivităţii Economice”(AM POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 23.681.269,87 lei, din care 17.384.127,17 lei sunt finanţare nerambursabilă

Proiectul s-a implementat în localitatea Săcueni, pe o perioadă de 41 luni, între 2013-2016.
Obiectivul general a fost realizarea unei instalaţii de biogaz pentru valorificarea biomasei în vederea producerii energiei electrice şi termice. Uzina realizată de Asociaţie la Săcuieni este o instalaţie complexă de co-generare, care transformă o materie primă formată din masă verde (70%) şi dejecţii animale (30%) în energie electrică. Puterea instalată este de 548 kw cu un consum total mediu anual de materie primă de 12 000 tone. Producţia obţinută (4 557 Mwh) va intra în sistemul energetic naţional (SEN), plata urmând a se face prin compensaţie în primii cinci ani de la punerea în funcţiune a instalaţiei, iar după aceea Asociaţia urmează să primească valoarea producţiei introdusă în SEN precum şi patru certificate verzi/Mwh, pe care le va putea tranzacţiona pe piaţa de specialitate.

Pe lângă valorificarea energiei electrice produse, celelalte beneficii economice şi ecologice ale finalizării proiectului sunt: reducerea emisiilor de CO2 cu aprox. 2.260,54 tone anual; diversificarea surselor de producere a energiei şi reducerea dependenţei de importurile de energie; descongestionarea anuală a circa 5.440 tone de dejecţii animaliere din fermele zootehnice precum şi din gospodăriile populaţiei din zonă; creşterea suprafeţelor de teren cultivate cu cca. 126 ha şi folosirea aproximativ 8.800 tone siloz în procesul de obţinere a biogazului; introducerea în circuitul economic a unor zone izolate şi creşterea numărului de locuri de muncă.
Ioan Mang, președintele A.D.I. Ecoland Bihor, a ținut să sublinieze în cadrul conferinței de închidere, ce a avut loc în sala de ședințe a Consiliului Județean Bihor, și faptul că acest proiect a creat un număr de șapte noi locuri de muncă în Săcuieni.
Stela Babău, directorul executiv al A.D.I. Ecoland Bihor a mulțumit tuturor celor care au făcut posibilă realizarea acestei investiții, unică în cadrul autorităților publice din România.

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”108248014930860277623″ ualb=”6311958550946972449″ imgl=”fancybox” style=”wall” row=”4″ size=”220″ num=”80″ border=”1″ highlight=”1″ align=”center” max=”100″ nocredit=”1″]

Distribuie informația
Alte știri