Instituția Arhitectului Șef din Oradea, model de bună practică privind construcţiile fără autorizaţie

La sfârșitul lunii ianuarie s-a aprobat, în ședința Consiliului Local, cadrul legal pentru emiterea certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcțiilor executate fără autorizație de construire și mai vechi de 3 ani, pentru care împlinirea termenului de prescripție, prevăzut la art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, nu mai permite aplicarea sancțiunilor.

Certificatele de atestare a edificării/extinderii acestor construcții sunt documente premergătoare necesare întăbulării în Cartea Funciară.

„Modificările survenite la Legea nr. 50/1991 permit acum notarea construcțiilor fără autorizație, mai vechi de trei ani, dar având în vedere că normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 nu au fost actualizate după modificarea acesteia, iar legea nu descrie explicit procedura de emitere a certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcțiilor care au fost executate fără autorizație de construire și sunt mai vechi de 3 ani, Instituția Arhitectului Șef din Primăria Oradea a trecut la crearea unei proceduri proprii, care să determine intrarea în legalitate și în astfel de situații speciale, bineînțeles cu respectarea tuturor normelor în vigoare privind autorizarea construcțiilor”, a menționat arhitectul-șef al Primăriei Oradea, Radu Fortiș.

„Precizez că o construcție care nu deține autorizație de construire este o clădire fără acte, fiind considerată, conform legislației în construcții, o construcție nefinalizată. Neavând forme legale, aceasta nu poate intra în circuitul civil, nu poate fi vândută, cumpărată sau transmisă către moștenitori. O astfel de clădire nu putea să fie întăbulată în Cartea Funciară”, a spus viceprimarul Arina Moș.

Primăria Oradea prin Instituția Arhitectului Șef este astfel printre puținele primării din țară care au stabilit cadrul legal al documentației necesare pentru emiterea certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcțiilor executate în astfel de situații, fiind deja un model de bună practică pentru alte administrații locale din România, care și-au manifestat deja intenția de a implementa în orașele lor modelul de la Oradea.

În prima etapă, deținătorii unor astfel de construcții, mai vechi de 3 ani și executate fără autorizație de construire, trebuie să depună documentele prevăzute în HCL nr. 49/29.01.2021 pentru emiterea avizului Arhitectului Șef în vederea obținerii certificatului de atestare a edificării construcției pe baza adeverinței de notare a construcției în cartea funciară.

În situația în care se va obține avizul favorabil al Arhitectului Șef, se va trece la etapa a doua, în care deținătorul unei astfel de construcții va depune documentele necesare emiterii certificatului de atestare a edificării construcției.

HCL nr. 49/29.01.2021, împreună cu anexa care cuprinde documentele necesare autorizării construcției, poate fi vizualizată în atașament.

Distribuie informația
Alte știri