Instituția Arhitectului Șef și-a prezentat raportul de activitate pe 2017

Antonina Buruiană, arhitectul-șef al orașului a precizat: ”Se constată o creștere a numărului certificatelor de urbanism cu cca 16% față de anul trecut, o creștere a numărului autorizațiilor de construire cu cca 19% față de 2017 și o scădere cu 18 procente a autorizațiilor de desființare. Datorită modificărilor Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG, precum și a eficientizării procesului de autorizare și standardizării procedurilor de lucru, observăm că s-au diminuat semnificativ numărul reclamațiilor.”

În 2017 au fost înaintate spre analiza și aprobarea Consiliului Local Oradea un număr de 40 de documentații de urbanism: 22 de PUZ-uri și 17 PUD-uri.

Tot anul trecut, Instituția Arhitectului Șef a lucrat la valorificarea potențialului ambiental al malurilor Crișului Repede și remodelarea spațiilor publice adiacente pe locația situată la intersecția Podului Sf. Ladislau cu str. Emilian Mircea Chitul și str. Ady Endre. De asemenea s-au refăcut zonelepublice cu impact major asupra vieții și imaginii urbane, iar aceste proiecte continuă și anul acesta.

Distribuie informația
Alte știri