Institutia Prefectului atentioneaza ca asociatiile de proprietari nu pot fi obligate a intretina spatiile verzi

Institutia Prefectului Judetului Bihor a verificat hotărârea Consiliului Local Oradea pentru administrarea şi întreţinerea spaţiilor verzi publice iar ieri a transmis un punct de vedere pe aceasta tema.

„Hotărârea în cauză poate întruni condiţiile de legalitate numai în cazul în care articolul 39, lit l. va fi coroborat cu art. 31 alin. 3 din Regulament în sensul în care nu există o obligaţie în sarcina asociaţiilor de proprietari în a prelua întreţinerea spaţiilor verzi. Neexistând o obligaţie în acest sens, asociaţiile nu pot fi constrânse în a semna un protocol de preluare sub sancţiunea unor amenzi contravenţionale”, se arata intr-un comunicat al Prefecturii.

Cu toate acestea, deşi din prevederile Regulamentului rezultă că predarea spaţiilor verzi se face doar la cererea asociaţiilor de proprietari există situaţii în care acesta nu se aplică în mod corespunzător.

Astfel, dacă o asociaţie de proprietari îşi manifestă în mod expres, prin cerere scrisă, intenţia de a prelua în întreţinere spaţiile verzi, atunci cade în sarcina acesteia obligaţia de a încheia un protocol, sub forma unui acord de voinţe între asociaţie şi primărie. În cazul în care asociaţia care a solicitat preluarea întreţinerii spaţiului nu îşi concretizează intenţia prin semnarea protocolului, aceasta este pasibilă de amendă contravenţională, conform Regulamentului.

În concluzie, semnarea protocolului devine obligatorie doar pentru cei care şi-au exprimat prin cerere scrisă intenţia de a prelua în întreţinere spaţiul.

Faţă de observaţiile de nelegalitate identificate de juristii Prefecturii,  institutia a solicitat un punct de vedere legal faţă de modul în care este pus în aplicare Regulamentul, raportat la conţinutul notificărilor trimise de primărie.

În urma sau lipsa unui răspuns din partea Primăriei Oradea, Institutia Prefectului anunta ca va lua măsurile care se impun în vederea asigurării legalităţii actelor normative supuse controlului Instituţiei Prefectului.

De asemenea, în cazul în care mai există asociaţii de proprietari care se află în situaţia în care au fost notificaţi de Primăria Oradea cu privire la obligativitatea încheierii protocolului sub sancţiunea amenzii cu toate că nu şi-au exprimat cerere scrisă intenţia de a prelua întreţinerea spaţiilor verzi, acestea trebuie sa stie că protocolul încheiat  este anulabil.

Distribuie informația
Alte știri