Inventarierea locurilor de veci din Cimitirul Municipal

Administrația Domeniului Public Oradea derulează, de câțiva ani, o activitate de inventariere a locurilor de înmormântare disponibile la Cimitirul Municipal Rulikowski.

Cei al căror drept de folosință a expirat sau e pe cale să expire sunt notificați prin scrisoare recomandată trimisă la ultimul domiciliu cunoscut. La expirarea unui an de la prima afișare, lista locurilor de înmormântare în cazul cărora termenul de concesionare a expirat va fi afișată timp de 90 de zile calendaristice la sediul administrației cimitirului, iar titularii contractelor vor fi notificați. Dacă nici după expirarea acestui termen foștii titulari nu își vor reînnoi dreptul de folosință, respectivele locuri de veci intră în patrimoniul municipiului, putând fi atribuite pentru alte înmormântări.

Orădenii care vor veni să-și clarifice situația trebuie să prezinte cartea de identitate a concesionarului, o copie a actului concesiunii (contract, chitanță) și suma aferentă prelungirii contractului de concesiune. În cazul în care s-a făcut masa succesorală după concesionare, trebuie să vină cu certificatul de moștenitor după concesionarea locului. De menționat că în certificatul de moștenitor trebuie să se facă referire la parcelă, rând, loc. De asemenea, mai trebuie știut că în contractele de donație trebuie menționat gradul de rudenie, având în vedere că, potrivit regulamentului Cimitirului, locurile de veci pot fi donate până la gradul IV inclusiv – transmite Teodor Vaida, administratorul Cimitirului Municipal.

Contractul de concesionare a locurilor de veci se face, începând de anul trecut, pe o perioadă de 10 ani, taxa de concesionare fiind de 310 lei/10 ani/pe loc, iar dacă locul este dublu, suma achitată va fi de 620 lei pe 10 ani, în timp ce, pe 20 de ani, va ajunge la 1.240 lei. În cazul în care contractul de concesiune a expirat, se va percepe, retroactiv, de la data expirării până în prezent, o taxă de 31 de lei/loc/an, iar dacă sunt două locuri, suma va fi dublă.

Distribuie informația
Alte știri