Investiții la Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix. Comunicat

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix a continuat procesul de investiții atât din veniturile proprii ale spitalului cât și din fonduri de la bugetul de stat în urma parcurgerii procedurilor legale de achiziție publică. S-au realizat următoarele obiective, in valoare totală de 5.337.784 lei.

Din fonduri alocate din sursa de finanțare „ bugetul de stat „ s-a realizat dotarea cu aparatura medicală de înaltă performanță, dispozitivul robotizat pentru reeducarea mersului tip Lokomat, în valoare de 1.893 mii lei.

Din veniturile proprii ale spitalului, s-au realizat investiții in valoare de :

– lucrări de reparații capitale bazin exterior și canalizare, în valoare de 1.786.979 lei.

– dotare cu aparatură medicală de investigații : aparat de radiodiagnostic digital, defibrilatoare portabile, în valoare de 1.469.745 lei.

– investiții în domeniul IT: licențe antivirus, licențe aferente aplicațiilor informatice utilizate în spital, în valoare de 147.548 lei.

În cadrul licenţei de dare în administrare privind explorarea resurselor de apă geotermală şi apă minerală terapeutică, aprobată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale nr. 239/2015, au fost executate lucrările specifice aprobate pentru anul IV de explorare, lucrări asigurate din fondurile proprii ale unității, în valoare de 41.412 lei.

Din punct de vedere financiar, spitalul nu înregistrează arierate față de furnizori, facturile fiind achitate în termenul de scadență.

Conducerea spitalului adresează și pe această cale mulțumiri personalului propriu pentru profesionalismul manifestat și care a făcut posibilă realizarea celor prezentate mai sus,  Ministerului Sănătății, instituțiilor publice colaboratoare precum și tuturor partenerilor contractuali.

MANAGER, Conf. univ. dr. Nicoleta Ramona Suciu

Alte știri