ISU „Crişana”: Măsuri de apărare împotriva incendiilor, acum când la nivelul Bihorului se înregistrează temperaturi deosebit de scăzute

Având în vedere faptul că, în această perioadă, la nivelul județului se înregistrează temperaturi deosebit de scăzute, care pot afecta activitatea de intervenție ca urmare a indisponibilității surselor de apă din cauza înghețului, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor reamintește reprezentanților obiectivelor publice (unități de învățământ, unități sanitare, unități de îngrijire și cazare copii instituționalizați, bătrâni, persoane cu dizabilități, unități de cult, unități de cultură, unități de turism și agrement, unități comerciale, obiective care funcționează în clădiri înscrise în lista Monumentelor Istorice ș.a.m.d.) obligativitatea respectării cu strictețe a măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice sezonului rece și a protejării, contra înghețului, a componentelor instalațiilor de stingere cu apă (hidranți), precum și asigurarea dezăpezirii căilor de acces, de evacuare și de intervenție.

O atenție deosebită trebuie acordată, atât de către reprezentanții obiectivelor menționate, cât și de către populație, aspectelor care vizează controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire (surse de căldură, conducte, corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri și canale de fum etc.). 

Astfel, în scopul preîntâmpinării unor evenimente care se pot solda cu pierderi de vieți omenești și care pot periclita avutul public și privat, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor reamintește principalele norme de apărare împotriva incendiilor specifice acestei perioade:

•          Coşurile de fum trebuie izolate termic faţă de materialele combustibile ale planşeului sau acoperişului (grinzi, astereală de lemn etc.);

•          Coşurile de fum trebuie curăţate periodic, de către personal specializat şi autorizat, pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;

•          Cenuşa rezultată de la mijloacele de încălzire se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu, şi numai după ce se sting  complet resturile de jar;

•          Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate;

•          Depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de un metru faţă de sobele metalice şi de 50 de centimetri, la sobele de cărămidă sau teracotă;

•          În faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu o tavă sau tablă metalică;

•          Cordoanele de legătură ale aparatelor electrice trebuie verificate periodic, iar în cazul în care sunt uzate trebuie luate măsuri pentru înlocuirea acestora;

•          Se folosește doar materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi este interzisă supraîncărcarea acesteia;

•          Soba trebuie să funcționeze doar cu uşiţa închisă;

•          Este interzisă așezarea materialelor combustibile în apropierea sobei sau pe aceasta;

•          Integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice trebuie verificată periodic, iar în cazul în care acestea sunt defecte, trebuie reparate cu ajutorul unui specialist sau  achiziționate altele noi;

•          Sunt interzise amplasarea aparatelor de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile și așezarea materialelor combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;

•          Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa/clădirea.

Distribuie informația
Alte știri