ITM Bihor reamintește care sunt obligațiile angajatorilor în perioadele caniculare

In perioadele în care se vor manifesta temperaturi extreme ridicate se vor verifica măsurile care trebuie întreprinse de angajatori în conformitate cu O.U.G. nr. 99/2000, pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. În sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgentă, prin temperaturi extreme crescute se înţelege temperaturile exterioare ale aerului, care depăşesc +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel.

Angajatorii sunt obligaţi să asigure următoarele măsuri minimale:
-reducerea intensităţii și ritmului activităţilor fizice;
-asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
-alternarea efortului dinamic cu cel static;
-alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor sunt necesare următoarele:
-asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb;
-asigurarea echipamentului individual de protecţie;
-asigurarea de duşuri.

Dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutive, angajatorii care nu pot asigura condiţiile antemenționate, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, vor lua măsurile dispuse în Ordonanţa de Urgenţă nr. 99/2000:
-reducerea duratei zilei de lucru;
-eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11,00 și după ora 17,00;
-întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.).

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiţii de temperaturi extreme angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri:
-asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţilor pentru muncă la temperaturi crescute sau scăzute;
-asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;
-trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Distribuie informația
Alte știri