Liber la apartamentele construite prin ANL

Începând de mâine, 1 noiembrie, și până la finele anului, mai precis până în data de 30 decembrie, la Centrul de Relaţii cu Publicul (Piramidă) din cadrul Primăriei Oradea se pot depune dosarele pentru obţinerea unei locuinţe pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe – sesiunea 2016. Dosarul trebuie să cuprindă documentele prevăzute în anexa 1 din HCL nr. 763 din 20.10.2016, adică:

  1. Cerere tip (de la Centrul de Relații cu Publicul (Piramida) – Primăria Municipiului Oradea);
  2. fotocopii dupa actele de identitate, certificate de naștere a solicitantului și al membrilor familiei sale (daca este cazul);
  3. fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  4. adeverință cu venitul brut realizat de solicitant cât și de membrii familiei acestuia încadrați în muncă, eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele 12 luni;
  5. fotocopie după actele de studii;
  6. documente din care să rezulte suprafața locuibilă deținută în prezent – cu chirie/ tolerat în spatiu;
  7. certificat medical cu boala de care suferă solicitantul sau copilul minor aflat în întreținerea acestuia, dacă necesită însoțitor sau o cameră în plus, conform condițiilor stabilite prin O.U.G. nr. 40/1999 și avizat de organele medicale competente;
  8. sentință/certificat de divorț (definitivă și irevocabilă), dacă este cazul;
  9. declarație notarială pe proprie răspundere cu următorul conținut:

Solicitantul și membrii familiei sale:

 * nu dețin/nu am deținut în proprietate sau coproprietate o locuință în municipiul Oradea;

* nu sunt beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ – teritoriale sau a unității în care iși desfășoară activitatea, în municipiul Oradea;

* nu realizează alte venituri decât cele pentru care a prezentat acte doveditoare la dosar.

  1. alte documente considerate ca fiind necesare pentru încadrarea în vederea susținerii cererii.

Dosarele incomplete sau/şi cele depuse după termen vor fi respinse. Solicitanţii care au avut dosare depuse în anii anteriori şi nu au primit repartiţie au acum posibilitatea depunerii unui dosar în sesiunea 2016. Dosarele depuse în anii anteriori NU se iau în considerare.

Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Oradea, dosarele vor fi analizate de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu lmobiliar, cu respectarea criteriilor de acces şi criteriilor de ierarhizare prin punctaj, criterii aprobate prin HCL nr.763 din 20.10.2016.

Distribuie informația
Alte știri