Locuri mai multe la Universitatea din Oradea pentru sesiunea din toamnă

În cadrul sesiunii de admitere pentru anul universitar 2017-2018, la Universitatea din Oradea a crescut oferta de locuri la programe de studii care au mare căutare.

În urma publicării în Monitorul Oficial, partea I, nr. 713/04.09.2017 a Hotărârii nr. 615/30.08.2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018, la
Universitatea din Oradea patru programe de studii au capacitatea de şcolarizare mărită:

 Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației (IETI )- Tehnologia informaţiei – 45 (capacitate veche 35)
 Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației (IETI) – Automatică şi informatică aplicată – 45 (capacitate veche 30)
 Facultatea de Litere – Limba şi literatură engleză – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)/Limba şi literatură română – 100 (capacitate veche 50)
 Facultatea de Medicină și Farmacie (FMF) – Medicină, cu predare în limba română – 150 (capacitate veche 140).
Pentru aceste programe de studiu se vor scoate la concurs, în sesiunea de
admitere din septembrie 2017, locurile rămase neocupate în urma sesiunii de
admitere din iulie 2017 la care se adaugă locurile alocate în urma măririi
capacităţii de şcolarizare.

Detaliile privind sesiunea din septembrie a concursului de admitere pot fi consultate pe site-ul Universităţii din Oradea/Admitere 2017 – https://www.uoradea.ro/Admitere+2017.

Distribuie informația
Alte știri