Lucrările la grădinița și creșa din Parcul Industrial au ajuns la stadiul de 65%

Având în vedere că în Parcul Industrial I Oradea își desfășoară activitatea 45 companii, cu un număr de aproape 5000 de angajați, Primăria Oradea a realizat toate demersurile necesare pentru construirea unei grădinițe în Parcul Industrial I, astfel încât angajații să aibă posibilitatea să-și aducă copiii la creșă și grădiniță în apropierea locului de muncă.

Prin urmare, la finalul anului 2018, municipalitatea a semnat contractul privind serviciile de proiectare și execuție de lucrări pentru construirea creșei și grădiniței din Parcul Industrial I Oradea, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară, cu asocierea  formată din DRUM ASFALT S.R.L – lider de asociere (90%), TRAMECO S.A. – asociat (8,36%) și SC NOVARTIS SRL – asociat (1,64%), prețul contractului fiind de 6.155.623,14 lei fără TVA.

Lucrările de construcție la creșa și grădinița nouă din Parcul Industrial nr. 1 Oradea au început la data de 3 iunie 2019, 65 % din lucrări fiind gata. În prezent constructorul lucrează la finisarea fațadelor și la finisajele interioare.

Imobilul are un regim de înălțime de P+1E, cu funcțiunile separate atât pe niveluri, cât și în cadrul creșei și grădiniței, prin asigurarea accesului separat și a spațiilor conexe dedicate (cabinet medical, izolator).

Creșa își va desfășura activitatea pe jumătatea suprafeței parterului, iar grădinița se va întinde la parter și etaj.

Spațiile dedicate zonei administrative și de birouri sunt grupate și pozitionate, astfel încât să faciliteze accesul personalului la sălile de grupă și la spațiile de joacă exterioare.

Prin investiție se vor asigura și dotările și echipamentele pentru spațiile interioare și exterioare necesare desfășurării activității: măsuțe, scaune, dulăpioare, pătuțuri, rafturi, băncuțe, mese de înfășat, echipamente de joacă, mobilier pentru personal.

Capacitatea noii construcții va fi de 120 copii, din care 40 locuri sunt pentru învățământul antepreșcolar și 80 pentru învățământul preșcolar.

Contractul de proiectare și execuție lucrări se derulează pe fonduri europene, în cadrul unei finanțări aprobate municipalității prin apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1- Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă  în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri