Lucrările pentru reabilitarea sistemului de termoficare din Oradea continuă în ritm accelerat

Se intensifică ritmul pe șantierele deschise în mai multe zone din oraș pentru modernizarea sistemului municipal de termoficare – etapa a III-a, astfel încât până la debutul noului an școlar să fie eliminate restricțiile de circulație care provoacă gâtuiri ale traficului.

Lucrările se derulează prin proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa a III-a”.

Finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 7, prin acest proiect major se modernizează încă 25 de kilometri de rețea de transport,  42 puncte termice și 1,2 kilometri de rețea de distribuție. De asemenea, cinci puncte termice (PT 804, PT 805, PT 818, PT 862, PT 856) vor fi dezafectate și înlocuite cu 39 de mini-puncte termice, de ultimă generație. 

În această perioadă se lucrează în următoarele zone din oraș, prevăzute în lotul 1 de lucrări din cadrul proiectului:

1. În Cartierul Ioșia Nord – pe străzile Oneștilor, Cazaban și Splaiul Crișanei, pentru reabilitarea Magistralei termice M2 și a rețelei termice ce va asigura funcționarea punctelor termice (PT) 507, 510, 511, 512, 513 și 514.

În prezent, PT 511, 512 și 513 sunt alimentate exclusiv cu energia termică produsă cu ajutorul apei geotermale, iar celelalte trei (507, 510 și 514) sunt alimentate exclusiv cu energia termică produsă în Centrala (CET) situată pe Calea Borșului. După finalizarea proiectului, toate cele șase PT vor putea fi alimentate atât cu energie geotermală cât și din CET, asigurându-se, practic, dublarea aportului de energie verde, regenerabilă, dar și o siguranță mai mare în funcționare.

Termenul de finalizare a întregului ansamblu de lucrări este începutul sezonului de încălzire 2022-2023, astfel încât să nu existe restricții drastice de circulație după data de 5 septembrie (data începerii anului școlar), transmite SC Termoficare Oradea SA.

2. Cartierul Nufărul – pe străzile Constantin Noica, Ciheiului, Constantin Nottara, Grigore Moisil, Lanului și traversarea Bulevardului Nufărul.

Termenul de finalizare a întregii lucrări este începutul sezonului de încălzire 2022-2023.

Lucrările în zonele de interacțiune cu programele de modernizare a Bulevardului Nufărul vor fi finalizate până la 25 iulie, mai puțin finisajele la nodul (căminul) de termoficare din fața restaurantului McDonald’s, care se vor termina până cel târziu în data de 5 septembrie.

3. Străzile William Shakespeare, Splaiul Crișanei, Poieniței – racordul termic comun al PT 605, 606, 607, aflat în fază de execuție.

Lucrările de pe strada  W. Shakespeare și din curtea Liceului German „Friederich Schiller” vor fi finalizate până în data de 3 august, iar lucrările în totalitate, inclusiv cele din curtea Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul” vor fi terminate până la 5 septembrie (data începerii anului școlar).

4. Strada William Shakespeare – racordul termic al PT 604, aflat în faza refacerilor în urma săpăturilor, spații verzi, asfalt, cu finalizare în data de 22 iulie.

5. Strada Constantin Brâncoveanu – racordul termic al PT 506, aflat în faza de execuție – finalizare (inclusiv refaceri de asfalt și spații verzi) în data de 5 august.

6. Strada Mihail Kogălniceanu, Piața Cetății și zona centrului comercial Oradea Plaza – Magistrala termică M2 și racordul PT 807. Finalizarea lucrărilor în parcarea din spatele Oradea Plaza – 22 iulie, iar finalizarea tuturor lucrărilor (inclusiv refaceri de asfalt și spații verzi) în data de 12 august.

7. Strada Grădinarilor – racordul termic al PT 841, aflat în faza de execuție, cu finalizarea tuturor lucrărilor (inclusiv refaceri de asfalt și spații verzi) în data de 31 august.

8. Străzile Grădinarilor și Borsecului – racordul termic comun al PT 833 și 842, aflat în faza de execuție – finalizarea lucrărilor termo-mecanice va fi până la începutul sezonului de încălzire 2022-2023, iar refacerile de asfalt și spații verzi în data de 15 octombrie.

9. Strada Hațegului și Piața Devei – racordul termic al PT 509, aflat în faza de execuție, cu finalizare (inclusiv refaceri de asfalt și spații verzi) în data de 15 august.

În total, proiectul este structurat pe 44 de obiecte funcționale și are ca termen de finalizare luna decembrie 2023. Lucrările de proiectare și execuție sunt asigurate de asocierea S.C. IGNA CONSTRUCT S.R.L. – lider de asociere, S.C. AVRIL S.R.L. – asociat 1, S.C. CRITO PROD S.R.L. – asociat 2, MECATRON S.R.L. – asociat 3, contractul semnat în data de 26 noiembrie 2021 ridicându-se la 108.033.148,69 lei +TVA.

Proiectul Nufărul geotermal

În cel mai scurt timp urmează să demareze și lucrările de execuție pentru proiectul „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă calda în cartierul Nufărul I – Oradea”.

După eliberarea autorizației de construire, urmează ca proiectul tehnic și detaliile de execuție aferente acestuia să fie analizate și avizate de Comisia Tehnică de Avizare din cadrul SC Termoficare Oradea SA.

Finanţat prin POIM, Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon – prin acest proiect complex vor fi desființate șapte puncte termice de cartier (PT 833, 839, 840, 844, 845, 863 și 878), acestea urmând să fie înlocuite cu mini-puncte termice montate la nivel de scară de bloc.

Proiectul cuprinde următoarele lucrări de investiții:

1. Realizarea unei Stații Termice Geotermale (STG) în asociere cu pompe de căldură, amplasată într-o construcție metalică în zona străzii Depozitului. Puterea termică ce urmează a fi asigurată din energie geotermală, inclusiv cu aportul pompelor de căldură este de cca. 17 MW;

2. Realizarea unui foraj geotermal de mare adâncime pe strada Meiului, de circa 2800-2900 de metri, pentru extracția apei geotermale;

3. Realizarea a două stații de reinjecție a apei geotermale uzate în zăcământ și reactivarea a două foraje existente;

4. Realizarea unei rețele de transport a agentului termic obținut în STG din energia apei geotermale și racordarea unui număr de 278 mini-puncte termice  (Mini-PT) la fiecare de scară/imobil din cartierul Nufărul 1.

După finalizarea proiectului, toate cele 278 de mini-PT vor putea fi alimentate atât cu energie geotermală din noua STG cât și, în caz de necesitate, cu energie din Centrala situată pe Calea Borșului, asigurându-se, practic o siguranță sporită în funcționare.

Termenul de finalizare al întregului proiect este luna decembrie a anului 2023.

Proiectarea și execuția lucrărilor este asigurată de asocierea ELSACO ELECTRONIC SRL Botoșani –  ENERGOMONTAJ S.A. Contractul semnat în 3 februarie 2022 se ridică la 89.930.000 lei +TVA.

Alte știri