Luni, 27 martie, încep probele din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat

Luni, 27 martie, începe sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2023. Prima testare este la Limba și literatura română.

Probele încep la ora 9.00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8.30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore pentru elevii din clasele terminale de liceu, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Simularea va fi susținută la următoarele probe scrise:

  • limba și literatura română
  • limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale)
  • matematică / istorie
  • fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Rezultatele vor fi comunicate liceenilor în 6 aprilie. Acestea vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Distribuie informația
Alte știri