Luni se lanseaza ANUARUL Muzeului Orasului Oradea

Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural organizează luni, 26 august 2019, ora 14:00, la sediul din Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41 (Cetatea Oradea), corp E, etajul I,  lansarea primului număr al anuarului acestei instituții, cu titlul „Acta Musei Varadiensis”. Prezentarea volumului va fi făcută în prezența membrilor Consiliului Științific al muzeului.

Trecutul orașului Oradea a fost abordat până în prezent de un mare număr de istorici. De formație diferită, aparținând unor școli istorice diverse, aceștia au făcut posibilă o mai bună înțelegere a mecanismelor care au stat la baza evoluției și transformărilor lui. Cu toate acestea istoria sa e departe de a fi pe de-a-ntregul cercetată și cunoscută. Numeroase fonduri arhivistice din țară sau de peste hotare își așteaptă încă cercetătorii dispuși să trudească asupra lor și să le descifreze tainele.

În cele peste 300 de pagini de studii, articole și recenzii, specialiștii, dar și publicul iubitor de istorie vor putea găsi o serie de articole de istorie veche, medie, modernă și contemporană, axate pe problematici ce țin de istoria politică, bisericească, culturală, urbană, de domeniul arhivisticii și restaurării etc.

Distribuie informația
Alte știri