Mai multe asociații civice din Oradea le cer autorităților locale reanalizarea proiectului privind realizarea pistei de biciclete dintre podurile Dacia și Ferdinand

SCRISOARE DESCHISĂ

Către: Primăria Municipiul Oradea-Direcția Tehnică, 
Spre știință: domnului primar Florin BIRTA, 
domnului Mihai Jurcă – city manager;
ABA Crișuri, în atenția domnului director Ionel AVRIGEANU;

Stimați domni, 

Crișul Repede este un simbol al Municipiului Oradea, pe malurile lui fiind întemeiat vechiul oraș, reprezentând o adevărată coloană vertebrală a acestuia în decursul celor aproape 1000 de ani de existență a urbei, în prezent fiind parte integrantă din imaginea localității și din identitatea ei. Crișul Repede are o importantă funcție estetică, sanogenă, de agrement și poate cel mai important, oferă servicii de ecosistem pentru întreaga comunitate orădeană și pentru vizitatorii orașului.

Până în prezent, nici Primăria Municipiului Oradea (PMO) și nici Administrația Bazinală de Apă (ABA) Crișuri nu au privit acest curs de apă ca un tot unitar, ca un organism viu și integrat. Dovadă stau intervențiile haotice atât din punct de vedere urbanistic, cât și de mediu sau de regularizare a malurilor lui, care s-au subsumat doar unor principii declarat utilitariste și fară o viziune pe termen lung. Avem astăzi porțiuni din Crișul Repede antropizate completate, dar și mici porțiuni în care starea cursului de apă este cvasi-naturală. Planificarea unei piste de biciclete sau a unei alei de promenadă pe malul drept, între Podul Dacia și Podul Ferdinand, într-o zonă bine conservată din punct de vedere natural, deși este prezentată ca fiind infrastructură necesară și care promovează transportul durabil, ar antropiza și acest ultim petec de natură din centrul orașului. 

Propunerea noastră, ca reprezentanți ai societății civile din Oradea este reanalizarea proiectului privind realizarea pistei de biciclete în sectorul antemenționat, fiind dispuși să ne implicăm în identificarea celei mai favorabile soluții tehnice privitoare respectiva investiție. Trebuie dezvoltat un concept de management al acestui curs de apă, adaptat la nevoile secolului XXI, care să răspundă celor mai importante nevoi ale comunității orădene, și care să fie elaborat într-o manieră transparentă și participativă, implicând societatea civilă și cetățenii interesați. Acest concept ar trebui apoi transpus într-un plan de amenajare a teritoriului, aprobat prin intermediul unei HCL, susținut de un plan de acțiuni și de un buget aferent, care apoi să fie implementat în următorii ani, de diverse instituții și actori locali relevanți.

Ne manifestăm și pe această cale disponibilitatea de sprijini un asemenea demers, cu toată expertiza pe care o deținem.

Centrul Regional de Supraveghere Ecologică Bihor
Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor
Aqua Crisius
Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologică ECOTOP
Oradea Civică
Fundaţia Life Tineret
Asociaţia Learning Communities

Distribuie informația
Alte știri