Mai puține documente pentru înscrierea în cartea funciară

Ordinul ANCPI nr. 1207/2020 a apărut miercuri în Monitorul Oficial și elimină obligația de a depune la documentația cadastrală extrasul de carte funciară și procesul-verbal de vecinătate. Mai exact, dacă suprafața măsurată e mai mare cu până la 2% față de suprafața din acte sau cea înscrisă în cartea funciară, procesul-verbal de vecinătate poate lipsi din documentația cadastrală.

Ordinul mai prevede, în cazul cererilor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, reintroducerea referatului de completare – acesta va cuprinde solicitările inspectorului de specialitate și/sau pe cele ale registratorului de carte funciară, iar termenul de rezolvare a solicitărilor din referatul de completare este de cinci zile de la comunicarea documentului.

Distribuie informația
Alte știri