Marius Rotar: 37 amenzi în cuantum de 424.000 lei, aplicate de ITM Bihor în luna august

În luna august 2022 la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor au fost controlate un număr 236 unităţi; s-au aplicat un număr de 290  sancţiuni contravenţionale, din care 37 amenzi în cuantum de 424.000 lei şi 253 avertismente.

Din totalul de  253 sancţiuni aplicate de I.T.M. BIHOR în august 2022:

-46% (116) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă;

– 54% (137) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

1. In domeniul sănătate şi securitate în muncă în august 2022 au fost controlate 103 unităţi. Pentru abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă s-au dispus  măsuri de remediere şi au fost aplicate 125 sancţiuni contravenţionale din care  116 sunt avertismente și 9 amenzi în cuantum total de 34.000 lei.

2. In domeniul relaţiilor de muncă în august 2022 au fost cuprinse în activitatea de îndrumare şi control un număr de 133 unităţi din domeniul public, mixt şi privat.

Pentru abaterile de la reglementările legale în vigoare s-au dispus diferite măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 165 sancţiuni contravenţionale, dintre care avertismente 137 (83% din totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) şi 28(17% totalul sancţiunilor în domeniul r.m.)amenzi în valoare totală de 390.000 lei.   

În domeniul relațiilor de muncă, în august 2022, din totalul de 165 sancţiuni:9 (% din total sancțiuni) sunt  amenzi pentru munca nedeclarată în cuantum total de 310.000 lei; 156 (% din total sancțiuni) sunt  sancţiuni pentru neconformităţi altele decât munca nedeclarată, din care:  19 amenzi în cuantum total de 80.000 lei; 137 avertismente.

În luna august 2022 au fost identificate 25 persoane desfășurând muncă nedeclarată în cadrul a 15 unități, fiind aplicate 9 amenzi în valoare totală de 310.000. Dintre acestea: 17 persoane/din cadrul a 8 unități nu aveau încheiat contract individual de muncă, 7 persoane/din cadrul a 6 unitățiprestau activitate cu depășirea duratei timpului de muncă stabilit în contractul individual de muncă cu timp parțial. 1 persoană/din cadrul unei unitățicare presta activitate în perioada în care avea contractul individual de muncă suspendat .

Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus,  au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate.                                                    

La data de 31.08.2022 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 24.215 un număr de  167.168  salariaţi activi. Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.08.2022 în judeţul Bihor este 189.802.

Inspector şef, Marius Rotar      

Distribuie informația
Alte știri