Măsurile privind activităţile de tratament balnear. Ordinul Ministerului Sănătăţii publicat în MO

În contextul reluării activităților de tratament balnear, Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis către unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora funcționează unități balneoclimaterice o circulară cu referire la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1078/2020 din 12 iunie 2020 privind măsurile necesar a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear.

Astfel, au fost aduse în atenția primăriilor prevederile din documentul oficial cu privire la:

–          Triajul  telefonic al pacienţilor în vederea programării pentru consultație;

–          Triajul epidemiologic la intrarea în unitatea balneară; 

–          Personalul cabinetului medical şi al bazei de tratament;

–          Procedura de consult şi tratament fizic;

–          Măsuri generale pentru unitatea balneară;

–          Măsuri suplimentare la nivelul unităţilor sanitare cu paturi

Informarea a fost emisă către primăriile Oradea, Beiuș, Marghita, Salonta, Aleșd, Nucet, Săcueni, Ștei, Valea Lui Mihai, Vașcău, Sânmartin și Tinca pentru a pune în aplicare prevederile care se impun și pentru a asigura mediatizarea măsurilor dispuse către unitățile care desfășoară activități de tratament  balnear pe raza teritorială a acestora.

Alte știri