Metode și instrumente de educație non-formală în școlile din Bihor

Asociația pentru Educație și Formare „TopFormalis” din Oradea a organizat marți, 23 aprilie 2024 la sediul Fundației Comunitare Oradea (Sala „Comuniteca”) seminarul cu tema „Metode și instrumente de educație non-formală în școli”.

Activitatea s-a adresat tuturor elevilor, studenților, părinților și profesorilor interesați în conștientizarea importanței educației non-formale în dezvoltarea personalității umane, respectiv în însușirea unor strategii de predare / învățare specifice acestei forme educaționale. Seminarul a făcut parte din Proiectul „Clubul Prietenilor TopFormalis”, ediția a VIII-a, inclus în Calendarul Activităților Educaționale Județene al Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

La activitate au participat un număr de aproximativ 25 de persoane din Oradea și județul Bihor, acestea având posibilitatea să facă un valoros schimb de experiență cu formatoarea – prof.dr. Ioana Filipaș (Asociația ASTRID Oradea).

Pe parcursul seminarului, formatoarea a alternat discuțiile teoretice cu activitățile practice, fiind abordate o serie de metode non-formale precum: World-Cafe, Storytelling, improvizația, dezbaterea, brainstorming-ul sau ștafeta. Toate acestea au un puternic potențial participativ, transformând procesul didactic într-unul mult mai atractiv și eficient. Cadrele didactice au avut apoi posibilitatea să reflecteze asupra modului de aplicare la clasă a acestor metode, propunând, totodată, soluții pentru optimizarea lor în vederea adaptării superioare la condițiile didactice specifice fiecărei școli. La finalul întâlnirii, toți participanții și-au exprimat încântarea de a fi contribuit la realizarea unui asemenea eveniment de ținută academică și au promis că vor aplica cele învățate în activitatea curentă cu elevii lor.

Distribuie informația
Alte știri