Modificări privind acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinței. Comunicat

Începând cu data de 01.01.2019, conform prevederilor O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, Direcţia de Asistenţă Socială Oradea aduce la cunoştinţa celor interesaţi modificările intervenite la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Astfel, limita maximă a venitului net pe membru de familie/persoană singură se majorează la 750 de lei pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri. Pentru intervalul de venituri 540,1 – 750 lei, cuantumul ajutorului lunar va fi de 20 lei pentru toate cele trei tipuri de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei începând cu luna ianuarie 2019, solicitanţii au posibilitatea să înregistreze Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile nete realizate de membrii acesteia până în data de 20.01.2019, la sediul DAS Oradea din str. Primăriei nr.42 – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială (cam.17) sau le Centrele multifuncţionale „Nufărul” str. Nufărului nr.47, bl. D111, „Rogerius I” str. Sf. Ap. Andrei nr.58, bl. C30 şi „Rogerius „II” str. Ep. Ioan Suciu nr.1, bl.ZP1.

Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică nu se modifică!

Distribuie informația
Alte știri