Modificările fiscale, intrate în vigoare din 11 noiembrie

Foto: ilustrativ

O serie de modificări fiscale au intrat în vigoare din 11 noiembrie. Acestea sunt: soldul pe casierie este limitat la 50.000 de lei; avansul spre decontare se limitează la 1.000 de lei/zi si se interzice creditarea firmei în numerar de către administrator sau asociați.  

În rest, lucrurile rămân la fel ca ieri în privința plafoanelor de numerar. Ordonanța revine la situația inițială. Cu alte cuvinte încasările se fac în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei între operatorii economici. Încasările efectuate de către magazinele de tipul cash and carry rămân limitate la un plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry. La fel și în cazul fragmentării facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.

Distribuie informația
Alte știri