Municipalitatea orădeană demarează proiectul de reinjectie a apei geotermale. Vezi cum a fost montata sonda

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”108248014930860277623″ ualb=”6259576727366526785″ imgl=”fancybox” style=”floor” row=”4″ size=”220″ num=”30″ border=”1″ align=”center” max=”100″ nocredit=”1″]

Proiectul este încadrat în zona de sud-vest a municipiului Oradea, zonă delimitată de străzile: Calea Matei Basarab, str. Octavian Goga, gradina zoologica, paraul Peta pentru alimentarea punctului termic PT 902 si în zona de sud de str. Fagarasului, str. Ceyrat, str. Ronald Regan, str. Armatei Romane pentru forajul de reinjectie.
Scopul proiectului consta in inlocuirea energiei termice provenite din carbune pentru prepararea agentului termic de incalzire cu energie geotermala provenita de la forajul 4796 din cadrul Universitatii Oradea.
Elementul de noutate este dat de faptul ca in cadrul punctului termic se vor inlocui schimbatoarele de caldura vechi, pompele de circulatie si vanele, cu module termice complet automatizate cu functionare in paralel atat pe sistem geotermal cat si pe sistem de agent primar CET.
În vederea exploatării apei geotermale la o capacitate de producţie de 45 l/s s-a preconizat în cadrul proiectului varianta redata mai jos:

Sonda de apa geotermala 4796 :
Zona in prezent dispune de o sonda de productie apa geotermala: cu temperaturi cuprinse intre 84-860C in functie de debitul de exploatare (artezian/pompaj).
1) Sonda 4796: – este o sonda echipata cu pompa cu ax vertical, producand un debit maxim de 45/l/s in pompaj la o temperatura apei geotermale este de 860C .
2) In prezent sonda alimenteaza punctul termic din cadrul Universitatii Oradea, aceasta fiind principalul consumator. Consumul Punctului termic din cadrul Universitatii Oradea este de max. 26 l/s.
Disponibilul ramas, actual este de 19 l/s,
Adancimea forajului este de Ad = 2900 ml.
Necesarul actual al Punctului termic 902 prin trecerea pe agent geotermal este de 17,12 l/s, la o temperatura de calcul de 850C

Proiectul propune:

– Alimentarea punctului termic PT 902 cu agent geotermal de 85oC inlocuind agentul primar CET pentru producerea de energie termica si preparare apa calda de consum pe perioada sezonului de incalzire.
– Executarea conductei de transport apa geotermala Dn 150/250 cu o lungime totala de 1430 ml.
– Executarea conductei de transport apa geotermala uzata termic PE 160/200 cu o lungime totala de 2420 ml.
– Executarea forajului de reinjectie la adancimea de 2900m si a statiei de reinjectie aferenta acestuia constand dintr-un rezervor de 50 m si un grup de repompare
– Deoarece temperatura agentului geotermal va fi mai mica decat cea furnizata in prezent de CET in punctul termic existent se vor face modificari majore in sensultransformarii in substatie de producere agent incalzire 65/50 + acc 550 C.
In cazul in care prin forta majora exista defectiuni in cadrul forajului geotermal se va asigura incalzirea prin intermediul agentului primar CET.

Acest scenariu implica executarea urmatoarelor lucrari:
A. Utilaje tehnologice PT 902:

– Utilarea punctului termic PT902 cu 2 module termice complet automatizate cu functionare in parallel atat pe sistem geotermal cat si pe sistem agent termic primar CET. Modulele sunt prevazute in 2 trepte (schimbatoare de caldura in placi, pompe de circulatie agent termic in circuitul secundar, statie de umplere – adaos).
– Puterea instalata in punctul temic este de 2000Kw incalzire si 800Kw la apa calda

B. Retele:

– Executarea conductei de transport apa geotermala de la sonda 4796 la PT 902 cu Dn 150/250 si o lungime totala de 1430 ml.
– Executarea conductei de transport apa geotermala uzata termic de la PT 902 la sonda de reinjectie din polietilena PE 160/ 200 cu o lungime totala de 2420 ml.

C. Sonda noua de injectie:

– Pentru a se putea reinjecta toata cantitatea de apa geotermala extrasa este necesara executarea unei sonde noi de reinjectie pe terenul amplasat in cadrul fostei pepiniere nr.cad. 10847 (teren apartinand Primariei Municipiului Oradea) astfel ca intreaga cantitate de apa geotermala extrasa sa fie reinjectata 45l/s, 162 mc/h. Adancimea forajului de reinjectie este Ad = 2900 ml.
Apa geotermala uzata termic de la iesirea din Punctul termic PT 902 va fi colectata si transportata prin intermediul unei conducte de polietilena PE 160 pana la caminul de racord al conductei de deversare a apei geotermale uzata termic de la punctul termic al Universitatii Oradea de unde se va transporta mai departe si debitul de la Universitate la sonda de reinjectie prin intermediul unei conducte de polietilena PE 200.

D. Statie de reinjectie:
– Achizitionare si montaj rezervor 50 mc
-Achizitionare si montaj grup pompare Q=162 mc/h, p = 10 bari.
– Imprejmuire statie reinjectie 15.00 x 15.00 ml.

– Cantitatea de emisii de CO2 care vor se vor reduce anual este de aprox. 1779 to/an
– Substatia geotermala din PT 902 va produce o energie de 3000 Gcal (3498Mw)/sezon incalzire (172 zile = 4128 ore) + 150 Gcal (175Mw)/sezon incalzire pentru prepararea apei calde de consum.

Valoarea totală a proiectului: 17.611.921,21 lei inclusiv TVA, ( 3.958.001,935 Euro)
Valoarea cheltuielilor eligibile: 17.264.124,51 lei, ( 3.879.840,11 Euro)
Contributia solicitantului (Valoarea neeligibila): 347.796,70 lei inclusiv TVA, (78.161,83 Euro) structurate astfel:
Asistenţa fin. nerambursabilă aferentă chelt. eligibile (100%): 17.264.124,54 lei, (3.879.840,11 Euro)

Data semnare contract: 04.11.2014
Termen Finalizare proiect: 30.04.2017

Distribuie informația
Alte știri