Noi bilete de tratament pentru pensionarii bihoreni

Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate un numar de 68 bilete de tratament balnear aferente seriei 6 începând cu data de 09.05.2024, pentru urmatoarele statiuni: Geoagiu 4 bilete, 1 Mai 48 bilete, Moneasa 10 bilete, Buzias 4 bilete ,Covasna 2 bilete.

Acestea se pot ridica de la sediul Casei de Pensii Bihor, zilnic, conform programului de lucru, de luni până joi între orele 8.00-14.00, vineri între orele 8.00-12.00 pana in data de 24.04.2024.

Redistribuirea biletelor de tratament va avea loc la data de 25.04.2024 începând cu ora 8:00 .

Biletele de tratament se eliberează conform Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear aprobate prin Ordinul nr. 196/25.01.2024 al Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special- în original şi în copie- eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însotitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite. De asemenea însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însotiti, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru îndemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să îl ridice.

Distribuie informația
Alte știri