Noi investiții în sistemul de termoficare din Oradea / Ce puncte termice vor fi reabilitate

Primăria Oradea prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională (DMPFI) a depus ieri, 16 mai, spre finanțare prin Fondul de Modernizare, program gestionat de Ministerul Energiei, proiectul: „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa IV”.

Fondul de Modernizare este un mecanism de finanțare introdus de Uniunea Europeană, constituit din sume provenind din comercializarea de către UE a certificatelor de emisii colectate la nivelul uniunii, prin care se asigură surse financiare pentru investiții în modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice.

Dacă în primele trei etape de investiții în modernizarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) a Municipiului Oradea au fost efectuate începând cu anul 2013 lucrări de înlocuire ale magistralelor principale de transport a energiei termice (fiind înlocuită peste 80% din lungimea totală a acestora) respectiv modernizarea sursei principale de producție a energiei termice, în cadrul etapei a IV-a va continua reabilitarea și modernizarea SACET Oradea cu lucrări de modernizarea unei părți a rețelei de distribuție aferente punctelor termice.

Reabilitarea reţelelor termice (tronsoane de reţea prioritare identificate ca având pierderi energetice importante) va contribui la reducerea pierderilor în reţele, scăderea consumului de combustibili și creşterea eficienţei energetice, fapt ce va duce la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă.

Etapa a IV-a – Reabilitarea a 19 puncte termice

Prin intermediul acestei investiții este propusă înlocuirea integrală a conductelor aferente rețelei de distribuție ce deservește consumatorii arondați la 19 puncte termice din Oradea și anume: PT 100; PT113; PT115; PT116; PT117; PT121; PT124; PT126; PT510; PT511; PT512; PT513; PT514; PT522; PT612; PT831; PT833; PT842; PT849.

Cele 19 puncte termice deservesc consumatori aflați în Municipiul Oradea, pe amplasamentul următoarelor străzi: Str. Aluminei, Str. George Călinescu, Bulevardul Dacia, Str. Transilvaniei, Str. Corneliu Coposu, Str. Predeal, Str. Blaise Pascal, Str. Moldovei, Str. Mihail Sadoveanu, Str. Zimbrului, Str. Profesor Doctor Ioan Cantacuzino, Str. Michelangelo, Str. Locomotivei, Str. Lacul Roșu, Str. Traian Lalescu, Str. Vagonului, Str. Mehedinți, Bulevardul Ștefan cel Mare, Str. Cosminului, Str. Milcovului, Str. Camille Flammarion, Str. Galileo Galilei, Str. Bârsei, Str. Traian Grozăvescu, Str. Târnavelor, Str. Carpați, Str. Sfântul Apostol Andrei, Str. Alexandru Cazaban, Str. Oneștilor, Str. Grigore Erofte, Str. Lăpușului, Str. Salcâmilor, Str. Ovid Densușianu, Str. Meșteșugarilor, Str. Profesor Dimitrie Pompeiu, Str. Alexandru D. Xenopol, Str. Henri Coandă, Calea Aradului, Str. Richard Wagner, Bulevardul Decebal, Str. Menumorut, Str. Vasile Conta, Str. Doina, Str. Alexandru Odobescu, Str. Dimitrie Cantemir, Str. Anatole France, Str. Jean Jaures, Str. Lugojului, Str. Războieni, Str. Banatului, Str. Borsecului, Str. Grădinarilor, Str. Prutului, Str. Eftimie Murgu, Str. Ioan Rațiu, Str. Someșului, Str. Seleușului, Str. Miron Pompiliu, Aleea Salca, Str. Apateului, Str. Nojoridului, Str. Leonardo da Vinci, Str. Alexandru cel Bun.

Astfel, conductele sistemului de încălzire se vor înlocui cu rețele din țevi preizolate (din oțel sau alte materiale, dar care sunt susceptibile să asigure funcționarea la parametri existenți ai rețelei de distribuție), iar  conductele rețelei de furnizare a apei calde de consum se vor înlocui integral cu țevi din materiale plastice, preizolate, cu un coeficient de pierdere termică scăzut.

Totodată, conductele rețelei de recirculare a apei calde de consum – recirculare se vor monta în paralel cu rețelele de încălzire și vor fi conduse la fiecare utilizator.

Toți utilizatorii vor fi alimentați independent, din domeniul public, cu scoaterea rețelelor din subsoluri și din domenii private.

Valoarea totală a proiectului este de 375.133.030,45 lei (inclusiv TVA), iar valoarea eligibilă a proiectului este în valoare de 248.510.000,00 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile exclusiv TVA din Fondul de Modernizare este 246 024 900,00 lei (99% din cheltuieli eligibile), TVA fiind încadrat ca și cheltuială neeligibilă.

În cadrul contractului de finanțare sunt cuprinse pe lângă componenta de lucrări (estimate a fi efectuate pe durata a 36 de luni) și plata serviciilor de supervizare și dirigenție de șantier necesare supravegherii lucrărilor respectiv servicii de audit financiar, verificare tehnică de calitate și servicii de informare și publicitate.

Distribuie informația
Alte știri