Noi servicii pentru persoane vârstnice, la Oradea. Comunicat

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 69 din 29.01.2018 privind aprobarea modificării denumirii Administraţiei Sociale Comunitare Oradea în Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, începând cu data de 1 martie 2018 activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea s-a diversificat, astfel că instituţia noastră vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor vârstnice prin oferirea de servicii de asistenţă socială care constau în:
– supraveghere temporară şi/sau ajutor parţial în realizarea unor activităţi sociale și sprijin în desfăşurarea unora dintre activităţile instrumentale cotidiene (ex.efectuarea cumpărăturilor);
– asistenţă în amenajarea locuinţei proprii, în raport cu starea şi necesităţile socio-medicale;
– mijlocirea asistenţei medicale primare;
– mediere în stabilirea/restabilirea unor bune relaţii cu familia aparţinătoare (dacă aceasta există) şi/sau reinserţia persoanei în familia aparţinătoare;
– facilitarea integrării sociale în micro-colectivitate (vecini de imobil, comunitate religioasă, etc.);
– facilitarea accesului persoanei la serviciile din sfera asistenţei şi protecţiei sociale;
– oferirea de informaţii vizând serviciile acordate de instituţiile (ne)guvernamentale;
– acordarea asistenţei sociale şi emoţionale, încurajarea şi ajutarea persoanelor să
devină independente;
– oferirea de asistenţă în rezolvarea problemelor administrative;
– însoţirea beneficiarul în caz de nevoie pentru rezolvarea problemelor personale.

În acest sens, rugăm comunitatea locală, dacă are cunoştinţă de existenţa cazurilor în care persoane vârstnice nu au familie şi nici întreţinători, nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura, pe baza resurselor proprii, condiţii de locuit optime, nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată sau se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale să sesizeze instituţia noastră.

Cererile sau sesizările pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială la domiciliu pot fi adresate de către orice persoana fizică sau juridică ce are cunoştinţă despre existenţa cazurilor sociale respective.

Asistarea persoanei se va face doar cu consimţământul acesteia, în baza anchetei sociale, cu acceptul rudelor persoanei respective sau în lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie.
Asigurarea serviciilor de către ” Compartiment Asistență Persoane Vârstnice”, se va face în baza unui Contract pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în conformitate cu prevederile legale în vigoare care va cuprinde drepturile şi obligaţiile beneficiarului, respectiv ale furnizorului de servicii de asistenţă socială şi gradul de acoperire a nevoilor beneficiarului. Serviciile sunt asigurate gratuit ca un drept fundamental al persoanelor vârstnice şi ca o manifestare a respectului comunităţii faţă de acestea.

Distribuie informația
Alte știri