Nou anunț de participare pentru construcția căminelor studențești în Campusul Universitar Oradea. Comunicat

Dat fiind că la licitaţia anterioară nu s-a prezentat niciun ofertant, azi, 8 iulie 2020, s-a publicat din nou pe site-ul Primăriei Oradea www.oradea.ro și pe SICAP anunțul de participare la licitația „Elaborare documentație tehnico-economică faza PT+DE+CS+DTAC și execuție lucrări la obiectivul de investiții – Construire cămine studentești, corp C1 și C2 în Campusul Universitar al Universității din Oradea – cod unic 4230487/2020/24″.

Data limită de depunere a ofertelor în SICAP este 17 august 2020, ora 15:00.
Informații suplimentare pot fi obţinute accesând site-ul www.e-licitatie.ro  – anunț de participare nr. CN1022505/08.07.2020.

Valoarea estimată a lucrărilor este de 29.888.089,90 lei fără TVA, iar durata contractului este de 24 luni.

Prin HCL 605 din 28 iunie 2018, s-a aprobat Masterplanul Campusului Universitar Integrat din Oradea, cele două construcții pentru construcția cărora s-a publicat acum anunțul de licitație fiind parte integrantă a acestui proiect.

Având în vedere că capacitatea de cazare a căminului existent este limitată, este nevoie să se construiască şi alte cămine. Pentru a asigura confortul optim de cazare, respectiv de maxim doi studenți într-o cameră de cămin, este necesară mărirea capacităților de cazare, prin construirea a două cămine denumite C1 și C2, care pe lângă facilitățile principale de a asigura în total un număr de 234 de camere. Cele două cămine sunt situate unul în apropierea celuilalt, se raportează și relaţionează cu căminul existent, pe un amplasament studiat și propus spre amenajare și sistematizare, amplasament cu suprafață totală de 8285 mp.

De asemenea, în cadrul proiectului s-a propus ca, odată cu construirea căminelor C1 şi C2 să se dezvolte, printr-un proiect aferent de rețele, toată partea de echipare edilitară şi de sistematizare verticală care cuprinde: amenajarea căilor de circulație auto şi pietonală, echiparea cu reţele de apă-canal, termoficare și branşare la Staţia termică-geotermală S.T.G.O., reţea de electricitate (translatarea postului trafo) corelat cu proiectul urban de extindere a sistemului de circulație, de linii de tramvai şi rețeaua de gaze, astfel încât întreaga zonă Habitat 1, inclusiv căminul existent să funcţioneze în parametri optimi. 

Distribuie informația
Alte știri