Noutăți de la Casa de Pensii

In atentia persoanelor asigurate facultativ in baza Contractului de asigurare sociala incheiat cf. Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , cu modificarile si completarile ulterioare

Având în vedere – prevederile dispozițiilor art.1 din Hotărârea Guvernului nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 01 octombrie 2023

 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată,prevăzut la art.164 alin. (1) din Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulteriooare, se stabilește la suma de 3.300 lei lunar.
Astfel, venitul minim asigurat al persoanelor asigurate facultativ in baza Contractului de asigurare socială incheiat cf. Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , cu modificarile si completarile ulterioare se modifică la valoarea de 3.300 lei.
 Contribuția minimă de asigurare reprezintă 25% din venitul minim asigurat, adică 825 lei.(3.300 x25%)
Avantajele incheierii unui contract de asigurare asigurare sociala sunt :
• Obtinerea unei pensii garantate de sistemul unitar de pensii publice
• Dreptul la bilete de tratament balnear eliberate de casele teritoriale de pensii
• Acordarea altor prestatii (ajutor deces ) in cazul decesului asiguratului

Documentele care se prezintă la încheierea contractului de asigurare sociala sunt :
a) actul de identitate – certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurător;
b) actul de identitate al reprezentantului, precum şi actul care atestă calitatea acestuia, după caz

Modalităţi de plată:
– la casieria casei teritoriale de pensii
– prin virament bancar(cont IBAN:RO69TREZ07622210304XXXXX;cod fiscal:13589510)
– cu mandat postal.

Distribuie informația
Alte știri