Noutati de la Casa Judeteana de Pensii Bihor privitoare la „cumpararea de vechime”. Comunicat

NOU!!!
Stimati cetateni

 DORITI SA VA COMPLETATI VECHIMEA IN MUNCA PENTRU OBTINEREA UNEI PENSII IN SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE?

In conformitate cu prevederile art.1 (1) din Legea nr.186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I nr.842/24.10.2016

Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioadele de timp in care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia.
Astfel,POATE INCHEIA CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA, in temeiul actului normativ mentionat, orice persoana, indiferent de cetatenie, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
 nu are calitatea de pensionar la data incheierii contractului de asigurare sociala;
 nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia,in perioada pentru care se solicita asigurarea,respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;
 nu a avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii in perioada pentru care se solicita o astfel de asigurare.
Incheierea contractului de asigurare socială prevazut de Legea nr.186/2016 mai poate fi solicitata NUMAI IN PERIOADA :01.01.2017-27.04.2017.
Perioada pentru care se poate incheia asigurare in sistemul public de pensii, in baza acestui act normativ, este de cel mult 5 ani calendaristici anteriori incheierii contractului.
Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, respectiv venitul asigurat la care se achita contributia de asigurari sociale, nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut garantat in plata, corespunzator fiecarei luni din perioada pentru care se solicita asigurarea in sistemul public de pensii si nici mai mare decat valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Suma cu titlu de contributie de asigurari sociale datorata in baza contractului de asigurare sociala poate fi platita in una sau mai multe transe lunare, fara a depasi data de 27.04.2017.
Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sociala sunt :
a) actul de identitate – certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurător;
b) actul de identitate al reprezentantului, precum şi actul care atestă calitatea acestuia, după caz (procura in al carei continut sa fie mentionat imputernicirea mandatarului de a incheia contract de asigurare sociala prevazut de Legea nr.186/2016 in numele persoanei care va beneficia de asigurare)

Valorile salariului minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul contributiei de asigurari sociale datorate, sunt urmatoarele:

a) pentru anul 2011 – 670 lei
b) pentru anul 2012- ianuarie 2013 -700 lei
c) pentru februarie -iunie 2013- 750 lei
d) pentru iulie- decembrie 2013 -800 lei
e) pentru ianuarie – iunie 2014 – 850 lei
f) pentru iulie – decembrie 2014 – 900 lei
g) pentru ianuarie – iunie 2015 – 975 lei
h) pentru iulie 2015– aprilie 2016 – 1050 lei
I) pentru mai 2016 – si in continuare- 1250 lei

Cotele contributiei de asigurari sociale aferente perioadei 2011_2016 sunt:
 pt. perioada: 01.01.2011- 30.09.2014 inclusiv- 31,3%
 pt. perioada: 01.10.2014 -27.04.2017 -26,3%

Pentru informatii, ne puteti contacta la tel:0259/430.728 int.115 sau 156.
email: mail@cjpensiibihor.ro si/sau la sediul institutiei noastre, compartimentul”Evidenta Contribuabili”,programul cu publicul fiind: luni_joi intre orele:8.00-16.30, vineri intre orele: 8.00-14.00.

Alte știri