O nouă gradiniță va fi construită pe Calea Clujului , din fonduri europene. Comunicat PMO

În scopul creșterii calitătii infrastructurii la nivelul educației preșcolare în Municipiul Oradea, precum și în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Primăria Oradea va construi o nouă grădiniță, Grădinița cu program prelungit nr. 51.

Cererea de finanţare pentru investitia „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea” se află în etapa de pre-contractare si a fost depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 4.Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Valoarea totală a contractului este de 3,596,281.75 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este de 2,149,732.19 lei (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligibilă de  1,446,549.56 lei, durata de realizare a lucrărilor fiind de 24 de luni.

Grădinița cu program prelungit nr. 51 face parte din structura Școlii Gimnaziale ,,Ioan Slavici,, Oradea și nu are buget separat, ci este înclusă în bugetul școlii, care are personalitate juridică.

În prezent, Grădinița cu program prelungit nr. 51 nu corespunde din punct de vedere al normelor actuale igienico-sanitare; nu are autorizatie sanitară de funcționare, în ultimii ani a funcționat cu autorizație temporară; nu are cabinet medical avizat; instalația electrică, instalațiile sanitare, mobilierul și podelele sunt foarte deteriorate. Grădinița funcționează într-un spațiu impropriu, sub limita de suprafață reglementată prin normativele în vigoare.

De asemenea, în ceea ce privește accesibilitatea, analiza situației existente a pus în evidență incapacitatea persoanelor cu dizabilități de a accede în incintă. După repetate reparații capitale la un imobil vechi de aproximativ 80 de ani, urmată de recompartimentări, este necesară construirea unei noi clădiri cu o capacitate de 60 de locuri lângă amplasamentul existent, la standarde impuse de legislația în vigoare. Grădinița nouă de pe Calea Clujului va deservi copiii cu vârsta preșcolară (3-6 ani) proveniți din familiile cu domiciliul în Cartierul Tineretului, Tokai -Zona Gutenberg și comunele estice ale Zonei Metropolitane Oradea.

Momentan grădinița are înscrisi 65 copii dar în condițiile construirii noii grădinițe care să corespundă din toate punctele de vedere (aviz sanitar, al dotărilor, aviz cabinet medical, spațiu de joacă), cu siguranță vor fi mai multe solicitări ale părinților din această zonă care momentan și-au inscris copiii la alte grădinițe sau i-au transferat fiind nemultumiți de condițiile existente.

În imediata vecinătate a Şcolii Ioan Slavici se va construi și Centrul de zi pentru copiii proveniți din comunitățile marginalizate, obiectiv de investiție ce face parte din proiectul „Regenerare fizică, economică și socială a comunităţii defavorizate din zona Gutenberg, Municipiul Oradea”, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 4.Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Acest proiect se află în faza organizării de șantier și începerii lucrărilor, executantul lucrării fiind asocierea formată din SC ABED NEGO COM SRL și SC Novartis SRL. 

Distribuie informația
Alte știri