O nouă pietonală în Oradea

Primăria Oradea urmărește crearea unei zone de odihnă și recreere în zona centrală a orașului, pe amplasamentul dintre strada Primăriei și strada Sulyok Istvan. Se va realiza astfel o continuitate a zonei centrale, a Pieței Unirii, ca o tratare unitară a întregii zone, pentru punerea în valoare a obiectivelor turistice, asigurarea unui acces pietonal corespunzător și o zonă de recreere adiacentă obiectivelor din zonă.

În acest sens, consilierii locali au aprobat indicatorii tehnico-economici la faza SF cu privire la reabilitarea Pieței Concordiei, prin regândirea zonei Pieței Rahovei de lângă Universitatea Partium. Proiectul prevede reamenajarea zonei și transformarea acesteia într-o piață pietonală, delimitată de Sinagoga Aachvas Rein, Biserica reformată Orașul Nou și Biserica ortodoxă Buna Vestire. Piața Concordiei are o suprafață de aproximativ 2562 mp și este o stradă cu trotuare pentru pietoni, care după modernizare va fi transformată într-o zonă semi-pietonală.

Prin acest proiect de regenerare urbană se dorește revenirea la piața originară organizată în jurul Bisericii ortodoxe. Zona nouă a fost gândită ca un spațiu multifuncțional, care va cuprinde spații verzi, spații dalate, mobilier urban, iluminat public fotovoltaic, infrastructură adoptată astfel încât să permită accesul persoanelor cu handicap, două cișmele, și va beneficia de conectivitate wifi. Noul spațiu va face o legătură pietonală între strada Primăriei și strada Sulyok Istvan, punând în valoare cele două obiective arhitecturale, respectiv Sinagoga Aachvas Rein și Biserica ortodoxă. Piațeta va fi pavată cu porfir și se vor amenaja zone verzi pe o suprafață de 302 mp, prevăzute cu vegetație joasă și 20 bucăți de arțari roșii. 

Durata de execuție a lucrărilor va fi de 24 de luni, iar valoarea totală a investiției se ridică la suma de 14.514.328 lei fără TVA.

Proiectul reabilitării Pieței Concordiei urmează să fie depus pentru finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Distribuie informația
Alte știri