O nouă zonă rezidențială se va dezvolta în Oradea. Ce se mai construiește și unde?

În cadrul Comisiei municipale de urbanism și amenajare a teritoriului (CMUAT) de săptămâna trecută,, S.C Ahile S.R.L a propus dezvoltarea unei zone rezidențiale în zona str. David Prodan (nr. cadastral 15245), în partea sudică a orașului, respectiv în vecinătatea ansamblului rezidențial „Riviera”.

„Terenul care a generat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) are o suprafață de 13.400 mp, fiind situat într-o zonă funcțională tip ULiu, zonă propusă spre urbanizare. Membrii comisiei au emis avizul doar după ce s-au asigurat că investitorul a luat toate măsurile necesare pentru realizarea zonei de protecție, precum coridoare verzi față de zona funcțională adiacentă de tip ET. Prin documentația de urbanism se propune un masterplan cu caracter orientativ, care va fi împărțit în trei etape de dezvoltare”, a precizat arhitectul-șef al orașului, Radu Fortiș.

În prima etapă se propune parcelarea terenului care a generat PUZ-ul în 23 de loturi din care: 1 lot cu destinația de drum public, 2 loturi pentru zonă verde, 4 loturi cu funcțiuni mixte (dotări complementare locuirii/locuințe) și 16 loturi pentru locuințe.

Documentația va urma procedura de consultare a populației, după care va urma consultarea finală a CMUAT.

Distribuie informația
Alte știri