O parte din sistemul de iluminat public din Oradea ar putea fi modernizat cu bani de la Administrația Fondului de Mediu

foto/ arhiva

O parte din sistemul de iluminat public din municipiul Oradea ar urma să fie modernizat, dacă administrația publică locală, prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, va reuși să atragă fonduri de la Administrația Fondului de Mediu din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Marți, 16 august, consilierii locali și-au dat girul pentru ca proiectul să fie depus în vederea obținerii finanțării nerambursabile prin Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public.

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în municipiul Oradea, județul Bihor” prevede următoarele lucrări:

• înlocuirea corpurilor de iluminat vechi prin montarea a 2.038 corpuri de iluminat cu sursa LED echipate cu sisteme de telegestiune astfel:

 • 435 aparate de iluminat cu LED – uri cu putere de 35W;
 • 180 aparate de iluminat cu LED – uri cu putere de 50W;
 • 229 aparate de iluminat cu LED – uri cu putere de 70W;
 • 1194 aparate de iluminat cu LED – uri cu putere de 110W.

• înlocuirea a 15 puncte de aprindere cu centrale de monitorizare și analiză energetică (CMAE) a rețelei de iluminat public;

• montarea sistemelor de telegestiune în punctele de aprindere: 15 buc;

Valoarea estimată a investiției este de6.997.637,33 Lei (TVA inclus) din care 6.000.000,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă de la Administrația Fondului pentru Mediu și 997.637,33 lei, inclusiv TVA, contributia financiară a municipiului Oradea.

Proiectul vizează străzile: Borșului, Dacia, Decebal (între Dacia și pod Decebal), Calea Aradului (între Oneștilor și Aeroportul Oradea), Nufărului (între Ogorului și Iosif Vulcan), pista de biciclete de pe malul Peței (între Ovid Densușeanu și Traian Blajovici) și Calea Clujului (între Piața Gojdu și Seleușului).

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care determină o eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă.

Obiectul proiectului vizează modernizarea unei părți a sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED şi achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune (sistem de monitorizare, comandă şi transmisie de date) aferent obiectivului de investiţii.

Rezultatele realizării proiectului:

• reducerea puterii instalate de la 433,686 Kw la 171,595 Kw;

• reducerea consumului de energie electrica de la 1.799.796,90 kWhe/an la 712.119,25 kWhe/an, adică cu 60,43 %;

• se obține o economie anuală de circa 1.033.293,77 lei/an;

• reducerea emisiilor anuale de CO2 cu aproximativ 288,2 Tone.

În urma realizării investiției propuse sunt preconizate următoarele rezultate:

 • scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public;
 • scăderea cheltuielilor cu energia electrică;
 • scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;
 • existența unui sistem de iluminat public stradal modern;
 • îmbunatățirea gradului de securitate și siguranță pe timp de noapte;
 • minimizarea impactului negativ asupra mediului prin diminuarea poluării luminoase;
 • monitorizarea energetică a infrastructurii de iluminat public în vederea depistării defectelor din rețea (cablu, legături, conexiuni, depistare racordări neautorizate) ;
 • reducerea numărului de intervenții și avarii prin mentenanța predictivă a infrastructurii de iluminat.
Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri