Octava de rugăciune s-a incheiat, colecta facuta ajunge la Caminul din Dumbrava

Octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor a avut loc luni 23 ianuarie, în Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae”. Asta după ce timp de opt zile, reprezentanţii  cultelor locale şi credincioşii lor s-au întâlnit rând pe rând în câte o Biserica pentru a se ruga împreună pentru unitatea mult dorită dintre creştini.

Tema din acest an a Octavei de rugăciune a fost aleasă din Scrisoarea a doua către Corinteni a Sfântului apostol Pavel, capitolul 5 cu versetul 14, „Împăcarea – Iubirea lui Cristos ne constrânge”. Au fost prezente Bisericile Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Romano-Catolică, Ortodoxă, Reformată, Penticostală – Betania şi Tabor, Unitariană, Evanghelică – Lutherană precum şi Comunitatea Evreilor Mesianici din Oradea, reprezentată de rabinul Nagy David.

In toate cele nouă seri ale rugăciunii ecumenice pentru unitatea creştinilor, s-a organizat o colectă pentru căminul din Dumbrava, judeţul Bihor, unde peste 250 de persoane bolnave, unele în stare terminală sunt adăpostite şi care au nevoie de acest ajutor.

Alte știri