ONG-urile orădene pot depune proiecte pentru finanţări nerambursabile până la 31 mai

Ca urmare a reluării, din acest an, în baza unui nou regulament, a finanțării ONG-urilor, Primăria Oradea invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial să depună propuneri de proiecte, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă.

Aceste propuneri se fac în baza Legii nr. 350/2005, pentru următoarele domenii: cultură, învățământ, sport, tineret, protecția mediului și social-comunitar.

Documentația de solicitare a finanțării se va transmite doar în format electronic, pe adresa de email a Municipiului Oradea, primarie@oradea.ro, perioada pentru depunerea propunerilor de proiecte fiind 15.04.2022 –  31.05.2022, ora 12.00.

Suma alocată activităților nonprofit pentru anul 2022 se ridică la 300.000 de lei, din care 100.000 lei pentru tineret.

La finalul lunii martie, Consiliul Local a aprobat noul regulament privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes local. Potrivit acestuia, grila de evaluare propusă pentru fiecare proiect este următoarea: relevanța proiectului (punctaj maxim – 30 p), consistența tehnică (punctaj maxim – 10 p), capacitatea managerială (punctaj maxim – 10 p), soliditatea financiară (punctaj maxim – 30 p), rezultate așteptate (punctaj maxim – 15 p). Punctajul minim pe care trebuie să îl obțină un proiect este de 60 puncte.

Pentru detalii complete (anunț, regulament, formulare etc), accesațihttps://www.oradea.ro/subpagina/finantari-nerambursabile sau scanați codul QR de mai jos.

Distribuie informația
Alte știri