Opt unități de învățământ orădene urmează să fie reabilitate termic prin PNRR. Vezi care sunt

Un număr de opt unități școlare din Oradea vor intra în viitor în reabilitare energetică, după ce în cursul ședinței de miercuri, 31 ianuarie, consilierii locali au aprobat în unanimitate documentațiile tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici – faza Proiect Tehnic, aferente acestor investiții.

Unitățile de învățământ ale căror documentații au fost aprobate sunt:     

– Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” de pe strada D. Cantemir;

Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” de pe strada Sextil Pușcariu;

Liceul  Sanitar „Vasile Voiculescu” de pe strada Calea Mareșal Al. Averescu, nr. 53;

Școala Gimnazială „Ion Bogdan” și grădinița nr. 14 pe str. Ion Bogdan, nr. 13A;

Școala Gimnazială „Ioan Slavici” de pe Calea Clujului, nr. 193;

– Liceul de Arte;

Grădinița nr. 14 de pe str. Ion Bogdan, nr. 20;

– Grădinița cu program prelungit nr. 46, de pe str. Feldioarei, nr. 17.

Aceste reabilitări sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în vederea creșterii eficienței energetice în conformitate cu strategia de dezvoltare a municipiului. Conform legislației în vigoare, îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivității, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Contractele aferente acestor investiții au fost semnate cu ministerul de resort în februarie anul trecut.

Prin realizarea lucrărilor privind „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei” ale acestor unități de învățământ, se urmărește reabilitarea energetică a clădirilor, astfel încât activitățile propuse să conducă la creșterea eficienței energetice a obiectivelor amintite mai sus.

Distribuie informația
Alte știri