Oradea devine un centru al curentului Art Nouveau la nivel internaţional

La începutul acestei luni, Comitetul de Monitorizare al Programului de Cooperare Transnaţională Dunărea a luat decizia cu privire la cele 55 de proiecte care urmează a fi finanţate în cadrul primului apel de propuneri din cadrul programului.
Iniţiativa Primăriei Municipiului Oradea referitoare la protejarea şi promovarea patrimoniului Art Nouveau din regiunea Dunării a fost printre proiectele selectate, fiind unul dintre doar cele cinci proiecte internaţionale coordonate de către instituţii din România.
Proiectul ART NOUVEAU se va derula în perioada ianuarie 2017 – iunie 2019, şi va avea un buget total de 1.649.559 euro, distribuit între cei 10 parteneri implicaţi:
– Primăria Oradea în calitate de lider de proiect,
– Muzeul de Arte Aplicate Budapesta, Ungaria
– Institutul de Planificare Urbană a Republicii Slovenia,
– Muzeul de Arte Aplicate Viena, Austria
– Consiliul Internaţional al Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice ICOMOS Romania,
– Muzeul de Arte si Meşteşuguri Zagreb, Croaţia
– Compania Nonprofit de Turism Szeged şi Împrejurimile, Ungaria
– Fundaţia Bibliotecii Academiei Naţionale a Bulgariei,
– Primăria Subotica, Serbia,
– Institutul Naţional de Protecţie a Monumentelor Culturale Serbia.
La proiect vor participa în calitate de parteneri asociaţi strategici şi Reţeaua Europeană a Oraşelor Art Nouveau (RANN) cu sediul în Bruxelles, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România. Primăria Municipiului Oradea va avea un buget de 320.711 euro, din care 272.604 euro vor reprezenta contribuţia Uniunii Europene, 41.692 euro cofinanţarea asigurată de Guvernul României, iar 6.414 euro contribuţia proprie a Primăriei.
Din calitatea de lider de proiect, Primăria Municipiului Oradea va asigura coordonarea acţiunilor derulate în cadrul proiectului, asigurând gestionarea cooperării dintre prestigioasele instituţii şi organizaţii implicate în atingerea obiectivelor asumate. În acest sens, la Oradea se va înfiinţa o Unitate de Coordonare, care va sprijini activitatea profesională a specialiştilor internaţionali implicaţi în activităţile proiectului. Astfel, pe lângă statutul neoficial de Capitală Art Nouveau de la nivel naţional, Oradea devine un centru al curentului Art Nouveau la nivel internaţional.
Proiectul va oferi municipiului Oradea un set de instrumente care să permită o protecţie mai eficientă a patrimoniului istoric reprezentat de curentul Art Nouveau. Astfel, Oradea va elabora un plan urbanistic pentru zona construită protejată din centrul oraşului, inclusiv 5 planuri de management al unor clădiri Art Nouveau de valoare deosebită. De asemenea, specialişti în domenii relevante (istoria artei, urbanism, managementul public al valorilor culturale, arhitectură, restaurare) vor avea ocazia să participe la cursuri de specializare, în cadrul cărora vor avea acces la ultimele noutăţi din aceste domenii de la nivel european.
Nu în ultimul rând, Oradea va beneficia de instrumentele de promovare turistică dezvoltate în cadrul proiectului, cum ar fi o aplicaţie mobilă pentru prezentarea valorilor Art Nouveau, un film de prezentare a curentului Art Nouveau din regiunea Dunării (incluzând şi Oradea), respectiv organizarea în 2017 şi 2018 a unei serii de evenimente dedicate Zilei Mondiale Art Nouveau, sărbătorită simultan în 8 oraşe europene din regiunea Dunării.

Distribuie informația
Alte știri