Orădenii care îşi achită taxele la timp, scutiți de majorări

Orădenii care îşi achită integral până la data de 30.11.2022 toate obligaţiile fiscale restante vor putea fi scutiţi de majorările de întârziere. Potrivit Hotărârii de Consiliu Local nr. 331/2022, sunt scutite de la plata majorărilor de întârziere persoanele fizice care achită integral obligațiile principale și depun cererea până la data de 30.11.2022.

Majorările trebuie să fie în sumă egală sau mai mare de 100 de lei. Pentru a beneficia de această reducere, cetățenii au de parcurs următorii pași:

Pasul 1. Obțineți informații la zi privind obligațiile dvs. de plată datorate bugetului local:

–  Consultați Ghișeul Online – Primăria Oradea pe site-ul www.oradea.ro  Accesul pe platformă poate fi realizat fără autentificare, strict pe baza CNP/CUI;

–  La ghișeele de casierie/impunere din cadrul Primăriei Oradea, orar luni – joi – 8:00 – 18:00, vineri  – 8:00 – 15:00.

Pasul 2. Achitați până cel târziu în data de 30 noiembrie 2022 suma reprezentând obligațiile principale de plată (debit și/sau rămășită din anii anteriori) fără majorările/penalitățile aferente.

Pasul 3. Completați și transmiteți până cel târziu la 30.11.2022 Cererea de anulare a accesoriilor (majorări și/sau penalități) – cererea este disponibilă accesând linkul https://www.oradea.ro/cereri-si-formulare-tip/direc-539-ia-economica

  • Depuneți cererea la ghișeele Primăriei Oradea, online la adresa primarie@oradea.ro  sau prin corespondență pe adresa Primăria Oradea, Piața Unirii nr. 1.

Ulterior prelucrării cererilor, solicitanții vor primi prin corespondență (email/adresă) dovada scutirii majorărilor de întârziere sau respingerii solicitării în cazul în care solicitantul nu este eligibil conform prevederilor legale.

372 persoane scutite de majorări, în sumă de 502.771 lei – posibili beneficiari 3.265 persoane

După aprobarea HCL nr. 331 din aprilie 2022, primăria a notificat toate persoanele cu restanţe care aveau majorări mai mari de 100 lei.

Până în prezent au plătit și depus cerere un număr de 372 persoane, suma totală plătită fiind de 2.119.364 lei, iar majorările scutite au fost în sumă de 502.771 lei.

Astăzi numărul posibililor beneficiari ai măsurii de scutire este de 3.265 persoane. Cele 3.265 persoane restanțiere datorează suma totală de 26.105.500 lei, din care majorările care pot fi scutite reprezintă 6.179.145 lei.

Lista a fost anonimizată (primele 2 litere din nume și prenume, primele 7 cifre din CNP și adresa cuprinzând localitatea și strada, fără alte detalii) și poate fi consultată mai jos în atașament.

Mai multe detalii se pot obține consultând platforma online Ghișeul Online sau prin prezentare la Primărie – Serviciul Executare Silită, camera 4 parter, unde cei interesați pot discuta cu funcționarii zonei în care domiciliază.

Distribuie informația
Alte știri