Orădenii mai pot depune până vineri proiecte cu finanțare nerambursabilă

Reamintim că mai sunt 4 zile în care orădenii, persoane fizice sau juridice cu activitate non-profit, mai pot depune proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul sesiunii lansate de Primăria Oradea pe anul 2023.

Suma alocată finanțărilor nerambursabile este de 300.000 lei, din care 100.000 lei reprezintă finanțarea unor acțiuni pentru tineret.

Domeniile pentru care se atribuie contracte de finanțare nerambursabilă sunt: cultură, învățământ, sport, tineret, protecția mediului și social-comunitar.

Proiectele pot fi depuse până în data de 31.03.2023, ora 12.00, iar documentația de solicitare a finanțării se va transmite doar în format electronic, pe adresa de e-mail a Municipiului Oradea, primarie@oradea.ro.

În cazul unor documente atașate care depășesc capacitatea emailului Municipiului Oradea (20 Mb) se vor utiliza servicii de transfer fișiere prin platforme online de genul Google Drive, WeTransfer etc.

Selecția și evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 01 – 30.04.2023, ora 12.00, urmând ca lista proiectelor admise la finanțare să fie aprobată în ședința ordinară a Consiliului Local din luna aprilie 2023.

Criterii de atribuire
Evaluarea proiectelor depuse se va face pe baza următoarei grile de evaluare:

 1. Relevanța (relevanța în raport cu obiectivele și programul de evenimente publice al Municipiului Oradea, evitarea dublării sau suprapunerii cu alte inițiative, relevanța pentru grupul țintă/beneficiari, tradiția, notorietatea evenimentului etc.) – 30 p.
 2. Consistența tehnică (concordanță între obiective și rezultate, coerența acțiunilor din cadrul proiectului, capacitatea de impact multiplicator etc.) – 15 p.
 3. Capacitatea managerială (capacitate și experiență în managementul proiectelor, parteneri implicați etc.) – 10 p.
 4. Solidaritate financiară (realitatea bugetului, raportul cost/rezultate, capacitatea de autofinanțare a proiectului etc.) – 30 p.
  Pentru subcriteriul „Capacitatea de autofinanțare a proiectului” se vor acorda 20 din cele 30 de puncte, astfel:
 • Fonduri proprii solicitant – peste 60% din buget – 20 p.
 • Fonduri proprii solicitant – între 40-60% din buget – 15 p.
 • Fonduri proprii solicitant – între 20-40% din buget – 10 p.
 • Fonduri proprii solicitant – între 10-20% din buget – 5 p
 1. Rezultate așteptate (rezultate măsurabile, număr beneficiari etc.) – 15p.

În anul 2022 au fost depuse 29 de proiecte cu o valoare totală de 456.000 lei, dintre care 19 au fost aprobate spre finanțare (cultură: 9 eligibile din 13 depuse, sport: 2/5, protecția mediului 2/2, tineret 4/7, social-comunitar 2/2): 300.000 lei.

Distribuie informația
Alte știri