Pașii pentru primirea ajutorului de încălzire a locuinței

Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. Pentru consumatorii care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale sau combustibili solizi sau petrolieri, ori energie electrica, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă dacă venitul net mediu lunar pe membru de familie / persoană singură este mai mic de 615 lei.

In toate cazurile, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii şi a declaraţiei pe proprie răspundere însoţită de documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia.  Formularul de cerere si declaratie propria raspundere pot fi solicitate la primaria de domiciliu sau la asociatiile de proprietari.

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu energie electrica se acorda consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de incalzire si care au contracte de furnizare a energiei electrice. Pentru acestea limitele de venituri pana la care vor fi acordate ajutoarele sunt aceleasi ca si in cazul ajutoarelor pentru gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri ( limita superioara fiind de 615 lei/persoana ). Cuantumul ajutorului se situeaza intre 240 lei pentru familiile/persoanele cele mai sarace cu venituri pana la 155 lei/persoana si 48 lei pentru persoanele cu venituri de pana la 615 lei/persoana, in toate cazurile fiind obligatorie efectuarea anchetei sociale.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii. De asemenea, se tine cont de bunurile detinute de familia/persoana singura cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei. Bunurile detinute constand in suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie se evalueaza potrivit unui algoritm utilizat la  nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Daca valoarea neta rezultata e mai mare de 1.000 euro/2.500 euro, atunci persoana singura/ familia este exlusa de la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.

Pentru a beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei incepand cu luna noiembrie 2016, cererea si documentele doveditoare pot fi depuse la primaria de domiciliu sau prin asociatiile de proprietari pana la data de 20 noiembrie 2016.

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face prin dispoziţie a primarului începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii si  începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Distribuie informația
Alte știri