Pentru nerespectarea legislației, ITM Bihor a sancționat dur aproape 150 de unităţi. Comunicat  

În luna iunie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor au fost controlate un număr 286 unităţi; s-au aplicat un număr de 376 de  sancţiuni contravenţionale, din care 35 amenzi în cuantum de 470.000 de lei.

Din totalul de  376 sancţiuni aplicate de I.T.M. BIHOR în iunie 2022:

– 48% (180) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă

–  52% (196) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

1. In domeniul sănătate şi securitate în muncă în iunie 2022 au fost controlate 136 unităţi. Pentru abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă s-au dispus  măsuri de remediere şi au fost aplicate 180 sancţiuni contravenţionale din care 173 sunt avertismente și 7 amenzi în cuantum total de 31.500 lei.

2. In domeniul relaţiilor de muncă în iunie 2022 au fost cuprinse în activitatea de îndrumare şi control un număr de 150 unităţi din domeniul public, mixt şi privat.

Pentru abaterile de la reglementările legale în vigoare s-au dispus diferite măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 196 sancţiuni contravenţionale, dintre care avertismente 168 (86% din totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) şi 28 (14% totalul sancţiunilor în domeniul r.m.)amenzi în valoare totală de 438.500 lei.

In domeniul R.M.în iunie 2022 din totalul de 196 sancţiuni:

  • 7 (4% din total sancțiuni) sunt  amenzi pentru munca nedeclarată în cuantum de 380.000 lei și 1 avertisment pentru munca nedeclarată ;
  • 188(96% din total sancțiuni) sunt  sancţiuni  pentru neconformităţi altele decât munca nedeclarată, din care:

–      21 amenzi în cuantum de 58.500 lei;

–      167 avertismente.

În luna mai, au fost identificate 26 persoane desfășurând muncă nedeclarată în cadrul a 9 unități. Dintre acestea 25 nu aveau întocmit contract individual de muncă, iar 1 persoană presta activitate în afara programului de lucru din contractul part-time.

Alte știri