Persoanele cu handicap vor primi anual tichete de la stat pentru terapia de recuperare

Foto: spitalulsfantulsava.ro

Președintele Klaus Iohannis a semnat miecuri decretul pentru promulgarea Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituționalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat au dreptul anual la 12 respectiv 6 tichete de valoare pentru terapia medicală sau kinetoterapie. 

Modelul și contravaloarea tichetelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul sau din fonduri externe nerambursabile.

De asemenea, contravaloarea tichetelor se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului.

Tichetele se vor acorda la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, pe baza planului de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap, respectiv a programului individual de reabilitare şi integrare socială al persoanei adulte cu handicap, conform metodologiei de emitere, acordare, utilizare şi decontare a tichetelor aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

sursa: cdep.ro, presidency.ro

Distribuie informația
Alte știri