Peste 100 de angajați din Bihor cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, instruiți de pompierii militari

În perioada 07-08 aprilie a.c., la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor s-au desfășurat activitățile de instruire semestrială a șefilor Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență (SVSU/SPSU), inspectorilor de protecție civilă, cadrelor tehnice de la operatori economici și reprezentanților operatorilor economici încadrați SEVESO (care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase).        

Scopul activității organizate de Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților și Inspecția de Prevenire din cadrul inspectoratului, l-a constituit abordarea unor teme referitoare la managementul situațiilor de urgență la nivelul administrațiilor publice locale, instituțiilor și operatorilor economici din județ, analiza aspectelor negative rezultate în urma acțiunilor preventive desfășurate la nivelul acestora, precum și familiarizarea celor prezenți cu prevederile legislative din domeniu.

În cadrul instructajului, participanţilor le-au fost prezentate „Planul de Pregătire în Domeniul Situaţiilor de Urgenţă pentru anul 2022”, prevederi legislative referitoare la categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu (HG 571/2016), principalele cauze ale producerii incendiilor în această perioadă a anului, situaţia operativă, precum şi modul de întocmire şi actualizare a documentelor specifice din domeniu.

În acelaşi context, au fost discutate problemele întâmpinate de participanţii la instruire în îndeplinirea sarcinilor, măsurile necesare pentru depăşirea acestora şi modalităţile de optimizare a activităţii. În ceea ce priveşte instruirea reprezentanţilor operatorilor economici surse de risc, încadraţi SEVESO, subiectele abordate au făcut referire la Directiva SEVESO în judeţul Bihor, baza legală a directivelor SEVESO la nivelul Uniunii Europene şi transpunerea acestora în România, autorităţile competente la nivel naţional şi judeţean şi obligaţiile acestor tipuri de operatori economici.

Distribuie informația
Alte știri