Peste 12 mii de contracte suspendate în evidenţele ITM Bihor

Urmare analizei efectelor situaţiei epidemioligice determinate de răspândirea COVID-19 asupra relaţiilor de muncă vă inaintăm o sinteză a evolutiei numărului contractelor individuale de muncă la nivelul judeţului Bihor de-a lungul  perioadei afectate.

Astfel la data de 01.03.2020,  în evidenţele Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor figurau un număr de 191.723 contracte individuale de muncă active, din care numărul contractelor individuale de muncă suspendate era de 7.904.

Pe parcursul următoarelor săptămâni se constată o pantă  sensibil descendentă a numărului contractelor individuale de muncă active, situație amplificată de creşterea numărului contractelor individuale de muncă suspendate la nivelul  judeţului Bihor.

La data de 12.04.2020 atingându-se apogeul cu un număr de 38.933 contractelor individuale de muncă suspendate, la un număr de 190.194 contracte individuale de muncă active.

Apoi la interval de o lună numărul contractelor suspendate scade la 20.673, până la data prezentei ajungând la 12.587, numărul contractelor individuale de muncă active fiind de 189.246.   

Motivele de suspendare ale contractelor individuale de muncă sunt cele prevăzute la art. 50, 51, 52, 54 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii (ex. şomaj tehnic, carantină, forţă majoră, concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, concediu paternal, concediu fără  plată, precum şi toate dispoziţiile în vigoare în perioada de urgenţă, etc).

Alte știri