Peste 14.000 de elevi orădeni vor beneficia de burse. Vezi toate detaliile

Primăria Oradea a finalizat azi, 6 mai, operațiunile financiar-bugetare privind rectificarea bugetelor și repartizarea sumelor corespunzătoare fiecărei unități de învățământ, astfel încât acestea pot proceda la acordarea burselor elevilor care se încadrează în criteriile de acordare.

Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat în şedința din 29.04.2021 numărul burselor școlare și unele măsuri privind acordarea acestora în anul bugetar 2021, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Oradea.

Primăria Oradea a decis să suplimenteze cuantumul acestor burse, faţă de suma fixă acordată de la bugetul de stat.

„Nu este normal ca o bursă socială sau o bursă de studiu să fie de 100 lei, iar o bursă de merit sau o bursă de performanță să aibă același cuantum valoric. Astfel, diferența de 20 lei la bursele de merit și de 50 lei la bursele de performanță va fi asigurată din bugetul municipiului Oradea. Asta înseamnă un buget suplimentar acordat de municipalitate de 1,2 – 1,4 milioane de lei pe an”, a declarat primarul Florin Birta.

Bursele școlare se acordă începând cu semestrul II al anului școlar curent (luna februarie 2021) elevilor aflați în clasele din învățământul gimnazial, liceal sau profesional de la cursurile cu frecvență.

Nivelul lunar al burselor școlare din Municipiul Oradea, pornind de la nivelul minim stabilit de Guvern, este :

  • 150 lei bursa de performanță (100 lei Guvern, 50 lei bugetul local)
  • 120 lei bursa de merit (100 lei Guvern, 20 lei bugetul local)
  • 100 lei bursa de studiu
  • 100 lei bursa de ajutor social

Bursele școlare de performanță, de merit și de studiu se acordă pe perioada anului școlar (inclusiv susținerea examenelor), iar cuantumul lunar se stabilește proporțional cu zilele de școală din lună conform structurii anului școlar, raportat la număr de zile lucrătoare din lună.

Prin excepție, bursele de ajutor social se acordă și elevilor aflați în clasele din cadrul învățământului primar, cu respectarea criteriilor prevăzute în Ordinul 5576/2011.  Bursa de ajutor social se acordă pe întregul an (inclusiv vacanțele școlare).

Din datele centralizate de la unitățile de învățământ, la nivelul Municipiului Oradea se vor acorda 14.302 burse, din care:

  • 34 burse de performanță
  • 11.498 burse de merit
  • 705 burse de studiu
  • 2.065 ajutor social

Pentru informații suplimentare, cei interesați sunt rugați să contacteze reprezentanții unităților de învățământ la care sunt înscriși elevii, care au responsabilitatea punerii în practică a procedurii de acordare a burselor conform Ordinului 5.576/2011 și a măsurilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 224/31.03.2021, respectiv prin Hotărârea Consiliului Local nr. 360/29.04.2021.

H.C.L. nr. 224/31.03.2021 și proiectul Hotărârii Consiliului Local aferent  H.C.L. nr. 360/29.04.2021 se pot vizualiza pe site-ul Municipiului Oradea la secțiunea „Consiliul local”: https://mol.oradea.ro/storage/2197/HCL-224.pdf

http://www.oradea.ro/fisiere/module_subpagini_fisiere/1735/pct.%2028.pdf

Distribuie informația

Casă de vânzare în Sânnicolau Român, 3 camere - 150 mp, verandă, anexe. Plus o bucătărie de vară. Teren pentru grădină în suprafață de 15 ari. Fântână proprie. Posibilități de racordare la canalizare, apă și gaz. Drum asfaltat. Zonă foarte liniștită la o distanță de 30 km de Oradea, iar ca timp aprozimativ 30 minute, pe drumul noul realizat pe la Livada. Prețul 35.000 euro. Negociabil. Telefon 0743183715.

Alte știri