Peste 200 de profesori bihoreni vor susține miercuri examenul de definitivare în învățământ

În județul Bihor proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2023, se va desfășura miercuri, 19 iulie, începând cu ora 9:00, în centrul de examen organizat la Liceul Teologic Penticostal ”Betel” Oradea

Proba se va desfășura la 37 de discipline. Au fost admiși la proba scrisă și sunt așteptați să participe 222 candidați care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:

  • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an
  • calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”
  • media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământ, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.434/2020 și a Procedurii operaționale care reglementează desfășurarea examenului în vederea susținerii probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7:30 și, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.

În județul Bihor, cel mai mare număr de candidați înscriși sunt la învățământul preșcolar în limba română (59 de candidați).

Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație.  După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierele centrelor de examen.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 25 iulie, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 și 26 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 1 august.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național pentru definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

Distribuie informația
Alte știri