Peste 3.500 de elevi din Bihor vor susține luni prima probă scrisă a examenului de Bac

În județul Bihor 3595 candidaţi s-au înscris în vederea susținerii probelor din prima sesiune (iunie-iulie) a examenului național de bacalaureat 2022, începând de luni, 20 iunie 2022. Din totalul celor înscrişi, 3180 candidați provin din promoţia 2021-2022, iar 415 de candidați sunt din promoţiile anterioare.

Etapa de înscriere a avut loc în perioada 23 – 27 mai 2022, iar echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale în perioada 08-16 iunie 2022.

Probele scrise se vor desfășura în 13 de centre de examen: Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea,  Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea, Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea,  Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea, Liceul de Arte Oradea, Liceul Teologic Romano-Catolic ”Szent Laszlo” Oradea, Liceul Teoretic „Petofi Sandor” Săcueni, Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei, Colegiul Național „Octavian Goga” Marghita, Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd, Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta, Colegiul Național „Samuil Vulcan” Beiuș, iar pentru evaluarea lucrărilor s-au organizat trei centre zonale de evaluare.

Probele scrise sunt programate în săptămâna 20 – 23 iunie, după următorul calendar:

  • 20 iunie 2022 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 23 iunie  2022 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
  • candidați vor susține examenul în condiții speciale conform reglementărilor în vigoare, în conformitate cu prevederile Procedurii nr. 25464/DGIP/11.02.2022 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare

Primele rezultate de la probele scrise se vor afișa  în data de 27 iunie 2022  până la ora 12,00, iar contestațiille se vor depune în aceeași zi în intervalul orar 12,00 – 18,00.

În perioada 28 – 30 iunie 2022 se vor rezolva contestațiile.

Rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale se vor afișa pe data de 1 iulie 2022.

Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele/instrumentele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a examenului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecință, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puțin 6 (șase).

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri