Peste 500 de elevi din Bihor au susținut proba la limba maternă din cadrul examenului de Bacalaureat

În județul Bihor, la ultima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022 (proba la Limba și literatura maternă) au fost prezenți 510 candidați din 514 înscriși pentru această probă. Dintre cei 510 candidați prezenți, 488 au susținut proba la limba maghiară, 12 la limba slovacă și 10 la limba germană. Proba s-a desfășurat astăzi, 23 iunie, în 8 centre: Liceul de Arte Oradea, Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” Oradea, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea, Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul” Oradea, Colegiul National ”Teodor Neș” Salonta, Colegiul Național ”Octavian Goga” Marghita, Liceul Teologic ”Romano-Catolic” Oradea, Liceul Teoretic ”Petofi Sandor” Săcueni.

Nu au participat 4 candidați. La această probă nu a fost eliminat niciun candidat.

Primele rezultate de la probele scrise se vor afișa în data de 27 iunie 2022 până la ora 12,00, iar contestațiille se vor depune în aceeași zi în intervalul orar 12,00 – 18,00.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

În perioada 28 – 30 iunie 2022 se vor rezolva contestațiile.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale se vor afișa pe data de 1 iulie 2022.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.
Distribuie informația
Alte știri