Peste 800 de oradeni risca sa plateasca impozite majorate cu 500% din cauza fatadelor neingrijite

La începutul lunii septembrie, Primăria Oradea a informat proprietarii clădirilor neîntreținute despre modificările adoptate în regulamentul privindcladirile neîntreținute de pe raza municipiului .

Au fost transmise adrese către 808 contribuabili care figurează în prezent cu cotă de impozitare majorată pentru clădiri neîntreţinute. Oamenii  au fost informați cu privire la cota de majorare ce va fi aplicată în anul 2018, respectiv 500% și la posibilitățile prin care se poate evita majorarea .

Prima opțiune a proprietarilor este de a obține autorizaţia de construcţie şi de a anunţa începerea lucrărilor de reabilitare a clădirii până cel târziu la data de 31 decembrie 2017.

Cea de a doua opțiune este de a achita, până la 31 decembrie 2017, o taxă de reabilitare a clădirii neîntreținute, urmând ca Municipiul Oradea să preia sarcina reabilitării acesteia. Concret, în situația în care contribuabilii dispun de sumele ce le revin din lucrările de reabilitare, dar nu au acordul tuturor coproprietarilor cu care sunt în indiviziune, ei pot consemna în contul Primăriei Oradea suma corespunzătoare cotei lor din lucrările de reabilitare a imobilului, urmând ca din anul 2018 să nu li se aplice cota de majorare a impozitului pe clădire.

Distribuie informația
Alte știri